Hoe werken vervalreacties?

Vervalreacties zijn kernreacties, hierbij spelen kernen dus een rol. Het komt er dan vaak op neer dat er ‘iets’ de kern verlaat. Dit kan via alfa- of bètaverval. Bij alfaverval verlaat een alfadeeltje de kern, bij bètaverval verlaat een bètadeeltje de kern. Bij vervalreacties gelden de wet van behoud van massa en de wet van behoud van lading. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat de totale massa en totale lading voor en na de pijl hetzelfde zijn.

Voorbeeld alfaverval:

Element X heeft massa m en lading n. Als deze volgens alfaverval vervalt, dan komt daar een ander element (Y) uit en een alfadeeltje met in dit geval een massa van 4 en een lading van 2. De massa van het nieuwe element Y is dan afgenomen met 4 en de lading met 2.

Voorbeeld bètaverval:

Element X heeft massa m en lading n. Als deze volgens bètaverval vervalt, komt daar een ander element (Y) uit en een bètadeeltje met een massa van 0 en een lading van -1. De massa van het nieuwe element Y is dan hetzelfde gebleven en de lading is toegenomen met 1.