Bij welke alinea begint het middenstuk?

In de inleiding trekt de schrijver de aandacht van de lezer en introduceert de schrijver het onderwerp, de stelling of de hoofdvraag. De inleiding kan uit meer dan één alinea bestaan. Na de inleiding komt het middenstuk. In het middenstuk werkt de schrijver het onderwerp uit. Hierin kunnen argumenten voor of tegen de stelling, antwoorden op de hoofdvraag of voor- en nadelen van een probleem staan.

Voorbeeld:

Is het een vraag-antwoord structuur? Dan begint de tekst met een vraag en behandelt de schrijver in het middenstuk mogelijke antwoorden.

Is het een probleem-oplossingsstructuur? Dan begint de tekst met een probleem en behandelt de schrijver in het middenstuk mogelijke oplossingen.