Hoe pak ik een tekst aan?

Stap 1: Oriënteren

Het is belangrijk om eerst te oriënteren op de tekst. Probeer achter het doel van de tekst te komen door de titel en de afbeeldingen te bekijken. Is het een informerende tekst of lijkt het op een reclametekst?

Verder is het belangrijk om te oriënteren op de vragen. Het wordt afgeraden om alle vragen nauwkeurig te bestuderen voorafgaand aan het lezen. Maar het is wel verstandig om te weten op welke onderwerpen je moet focussen en welke vragen je kan verwachten.

Stap 2: Gedetailleerd lezen

Op het eindexamen hebben de meeste leerlingen geen tijd om de gehele tekst meerdere keren te lezen. Daarom is het van belang om de tekst gelijk gedetailleerd te lezen. Onderstreep kernzinnen en signaalwoorden. Zoek ondertussen naar tekstverbanden, zoals tegenstellingen, oorzaak-gevolg relaties, vergelijkingen en vermeld deze verbanden in de kantlijn. Hierdoor heb je bij het beantwoorden van de vragen al een handleiding van de tekst gemaakt.

Stap 3: Vragen beantwoorden

Bij het beantwoorden is het belangrijk om de vraag goed door te lezen, maar de antwoordmogelijkheden nog niet te bekijken. Vervolgens zoek je in de tekst naar informatie over dat specifieke onderwerp. Let hierbij op tussenkopjes, schuin- of dikgedrukte woorden en de aantekeningen die je hebt gemaakt.

Ook bij vragen over de hoofdgedachte van een tekst is het niet nodig om de hele tekst opnieuw te lezen. Vaak kan je uit de eerste en laatste alinea’s opmaken wat de schrijver wil duidelijk maken met de tekst.