Wat is parafraseren?

Parafraseren is het herschrijven van een tekst in eigen woorden, waarbij de inhoud en betekenis van de tekst niet wordt veranderd. Het is niet erg om woorden over te nemen uit de tekst, maar probeer geen zinnen volledig te kopiëren.