Welke verschillende tekstsoorten zijn er?

Bij vragen over het doel of de hoofdgedachte van een tekst is het belangrijk om te letten op de tekstsoort. De tekstsoort is vaak af te leiden uit de eerste en/of laatste alinea.

Betogende tekst

In een betogende tekst wil de schrijver de lezers overtuigen van zijn mening. De mening van de schrijver komt duidelijk naar voren en wordt onderbouwd door argumenten.

Activerende tekst

In een activerende tekst wordt de lezer aangespoord om een actie te ondernemen. Vaak komt de mening van de schrijver ook duidelijk naar voren. Een voorbeeld hiervan is het aansporen van de lezer om minder vlees te eten of op een politieke partij te stemmen.

Beschouwende tekst

In een beschouwende tekst komen verschillende meningen naar voren, maar de mening van de schrijver staat niet in de tekst. De schrijver wil de lezers hun eigen mening laten vormen.

Informatieve tekst

Door middel van een informatieve tekst wil de schrijver de lezers iets leren, uitleggen of verklaren. De tekst is gebaseerd op feiten en niet op de mening van de schrijver.

Amuserende tekst

Met een amuserende tekst wil de schrijver de lezer amuseren of vermaken.