Welke vragen kan ik verwachten op mijn Nederlands examen?

Open vragen

Bij het beantwoorden van een open vraag is het belangrijk om te letten op het puntenaantal. Bij één punt bestaat het antwoord vaak uit één deel. Kan je twee punten behalen, dan bestaat je antwoord vaak uit twee onderdelen. Bedenk bij een open vraag eerst uit welke onderdelen het antwoord moet bestaan en ga vervolgens in de tekst op zoek naar de informatie.

Voorbeeld: Benoem een oorzaak en een gevolg van de Tweede Wereldoorlog. (2p)

Het antwoord bestaat uit twee onderdelen, namelijk een oorzaak en een gevolg.

Meerkeuzevragen

Bij het beantwoorden van een meerkeuzevraag is het belangrijk om de vraag goed door te lezen, maar de antwoordmogelijkheden nog niet te bekijken. Antwoorden kunnen namelijk erg logisch klinken of mooi geformuleerd zijn, maar niet gebaseerd zijn op de tekst. Laat je dus niet leiden door de antwoorden, maar ga zelf op zoek in de tekst naar de informatie. Formuleer voor jezelf het antwoord en bekijk daarna of het overeenkomt met één van de antwoordmogelijkheden.