Wat betekent de octeregel?

De octeregel betekent dat elk atoom in een molecuul altijd 8 elektronen in de buitenste schil wil (met uitzondering van het H-atoom, deze wil altijd 2 elektronen in de buitenste schil). Voorbeeld: het koolstofatoom (C) wil altijd graag 4 bindingen aangaan, omdat deze zelf 4 elektronen in de buitenste schil heeft, door deze binding aan te gaan heeft het koolstofatoom 8 elektronen. Een binding betekent dat de twee atomen de elektronen delen. Zo heeft het waterstofatoom (H) zelf 1 elektron in de buitenste schil, maar na het aangaan met de binding zijn dit er 2 (wat het H atoom dus wil).