Algemene tips voor het wiskunde examen

  1. Om met een zelfverzekerd gevoel te beginnen aan het examen, kan het fijn zijn om met de makkelijke onderwerpen te beginnen. De examenopgaven hoeven namelijk niet op volgorde worden gemaakt. Geef wel duidelijk aan bij welke opgave het antwoord hoort!
  2. Let op de tijd! In principe heb je genoeg tijd om bij elke vraag stil te staan, maar blijf niet te lang hangen bij een moeilijke vraag.
  3. Schrijf elke denkstap en/of tussenberekening op. Voor de tussenstappen en berekeningen krijg je namelijk de meeste punten!
  4. Gebruik altijd de grafische rekenmachine! Ook als je een vergelijking exact moet oplossen, is het verstandig om het uiteindelijke antwoord te controleren met behulp van de rekenmachine.
  5. Als het antwoord moet worden afgerond op twee of drie decimalen, is het noodzakelijk om de grafische rekenmachine te gebruiken tijdens het beantwoorden.
  6. Tot slot is er een stappenplan gemaakt voor het beantwoorden van een wiskundevraag. Het stappen is te onthouden aan de hand van het ezelsbruggetje: GO BETA.

Goed lezen: Begin met het lezen van de vraag, voordat je de tekst gaat lezen. Hierdoor word je minder afgeleid door de overbodige informatie in de tekst. Lees vervolgens de vraag opnieuw door.
Overnemen: Neem alle wiskundige informatie (formules, afstanden etc. ) over uit de tekst.

Begrijpen van vraag: Bedenk welke wiskundige vaardigheid de examinators willen zien. Vb. Moet je een helling bepalen, een vergelijking opstellen of een snijpunt uitrekenen?
Extra hulpmiddelen: Bedenk of je een extra hulpmiddel nodig hebt bij het berekenen. Bijv. stelling van Pythagoras bij het uitrekenen van een zijde van een driehoek.
Toepassen: Bereken je antwoord. Hierbij is het belangrijk om alle tussenberekeningen en denkstappen op te schrijven. Het is verstandig om het uiteindelijk antwoord op te schrijven met een dus-zin. Bijv. Dus de zijde van de driehoek is 3 cm lang.
Antwoord controleren: Verplicht jezelf om de vraag opnieuw te lezen. Hierdoor kan je controleren of je het juiste antwoord hebt gegeven. Let op de decimalen en eenheden! Ook als je een opgave exact moet oplossen, is het verstandig om het uiteindelijke antwoord te controleren met behulp van de rekenmachine.