Wat is de betekenis van de functies: f(x) = 0, f’(x)=0, f(0)= en f’(0)=?

f (x) = 
Als er een x-coördinaat in deze functie wordt ingevuld, dan komt er een y-coördinaat uit.

f (x) = 0
In deze functie is de waarde van het y-coördinaat 0. Hiermee kan het x-coördinaat achterhaald worden.

f (0) = …
In deze functie is de waarde van het x-coördinaat 0. Hierdoor kan het snijpunt met de y-as worden berekend.

f’ (x) = …
Als er een x-coördinaat in een afgeleide functie wordt ingevuld, dan komt de waarde van de richtingscoëfficiënt eruit, ook wel helling genoemd. De afgeleide geeft dus informatie over hoeveel de lijn stijgt of daalt op dat punt.

f’ (x) = 0
In deze functie is de richtingscoëfficiënt al ingevuld, namelijk 0. De lijn stijgt of daalt op dat punt niet. Hierbij gaat het om een maxima of minima, ook wel extreme waardes genoemd. Met deze functie wordt dus het x-coördinaat berekend van een maxima of minima.

f'(0) = …
Met deze functie wordt het richtingscoëfficiënt achterhaald, als de waarde van het x-coördinaat 0 is.