Hoe begin ik aan een meetkunde-opgave?

Bij het maken van een opgave binnen de meetkunde is het belangrijk om het GO BETA stappenplan te volgen. Vooral de stap ‘overnemen’ is belangrijk. Schets altijd het meetkundige figuur en neem de wiskundige informatie uit de tekst over. Verder is er geen gouden regel voor het maken van een meetkunde-opgave. Maar probeer te achterhalen welke afstanden en zijden nodig zijn om tot het antwoord te komen. Hierbij kun je op zoek gaan naar rechthoekige driehoeken. Rechthoekige driehoeken kunnen worden opgelost door de stelling van Pythagoras of met sinus, cosinus en tangens. Als er geen rechthoekige driehoeken zijn, pas dan de cosinus- en sinusregels toe.