Hoe teken ik een boxplot?

Een boxplot is een grafische weergave van een dataset met verschillende getallen.

Voor het maken van een boxplot moeten vijf waarden worden berekend. Hiervoor is het van belang dat de getallen op volgorde van klein naar groot zijn gezet.

  1. De minimale waarde
  2. Eerste kwartiel
  3. Mediaan: het middelste getal van de reeks.

Let op! Bij een oneven aantal getallen wordt het gemiddelde van de middelste twee getallen genomen.

  1. Tweede kwartiel
  2. De maximale waarde

Vb. 2 4 4 6 7 8 9 10 11

  1. De minimale waarde: 2
  2. Eerste kwartiel: (4 + 4)/2 = 4
  3. Mediaan: 7
  4. Tweede kwartiel: (9+10)/2= 9,5
  5. De maximale waarde: 11