Wat is een 95% betrouwbaarheidsinterval?

Het betrouwbaarheidsinterval geeft aan hoe zeker je bent van een waarde. Je verwacht dat binnen dit interval de werkelijke waarde ligt.

Voorbeeld
Het betrouwbaarheidsinterval is 0,25 – 9,75. Het gemiddelde is 5. Bij het 100 keer opnieuw uitvoeren van mijn onderzoek, verwacht je dat in 95 procent van de gevallen de waarde tussen de 0,25 en 9,75 ligt. Bij 5 procent van de gevallen verwacht je dat de waarde ligt buiten 0,25 – 9,75.