StudieQ Hengelo – Meester P.J. Troelstrastraat

Huiswerkbegeleiding Hengelo – De beste begeleiding gewoon bij jou om de hoek

StudieQ Hengelo biedt verschillende vormen van studiebegeleiding, onderzoek en hulp bij leerproblemen aan leerlingen van de basisschool en voortgezet onderwijs. Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. We werken dan ook met vaste begeleiders, die inhoudelijk sterk zijn onderlegd, passie hebben voor leren, dichtbij de stof staan en dichtbij onze leerlingen. Zij zorgen dagelijks dat elke leerling met meer vertrouwen en zelfstandigheid beter leert leren.

Meer weten over onze diensten? Kijk dan op de pagina’s over bijles en huiswerkbegeleiding. Op veel locaties in het land organiseert Lyceo examentrainingen. Benieuwd welke locaties bij jou in de buurt zijn? Klik dan hier.

Onze openingstijden vindt u in het blok rechts. Telefonisch is de Vestigingsmanager op werkdagen de hele dag bereikbaar.

Rick ter Horst

Vestigingsmanager

Mijn naam is Rick ter Horst en ik ben Vestigingsmanager van StudieQ Hengelo. Gedurende mijn opleiding Chemische Technologie heb ik een passie voor het onderwijs ontwikkeld, wat zich vertaald heeft naar een carrière in het onderwijs. Na 10 jaar lesgegeven te hebben als bovenbouw docent scheikunde en wiskunde ben ik begonnen als coördinator van een studiecentrum. Op onze locatie proberen wij de leerlingen in een rustige leeromgeving te helpen met het leren leren en plannen. Vakinhoudelijke begeleiding maakt hier natuurlijk deel van uit, en daar draag ik als coördinator en vakgek exacte vakken ook graag mijn steentje aan bij.

 • StudieQ Hengelo – Meester P.J. Troelstrastraat
 • Meester P.J. Troelstrastraat 68
 • 7556EN Hengelo
 • Rick ter Horst
 • Vestigingsmanager
+31682076004

Over deze locatie

In 25 jaar is de vraag naar hulp bij onderwijs en opvoeding toegenomen en veranderd. Steeds meer komt de nadruk te liggen op ontzorgen. Leerlingen willen graag betere resultaten, meer zelfvertrouwen en terugkerend schoolplezier. Ouders willen minder spanningen thuis, hulp bij problemen en professionele begeleiding. Scholen worden geconfronteerd met passend onderwijs waarbij ze onderwijs en begeleiding moeten bieden aan een gevarieerdere groep leerlingen. Om aan deze nieuwe hulpvragen te kunnen voldoen werken we met steeds vernieuwende methodieken, altijd nauw afgestemd op de individuele leerling, met veel persoonlijke aandacht. De nadruk ligt daarbij niet uitsluitend op het verhogen van kennis, maar op de vaardigheden om die kennis op te kunnen doen.

Openingstijden

 • 12:00 - 18:00
 • 12:00 - 18:00
 • 12:00 - 18:00
 • 12:00 - 18:00
 • 12:00 - 17:30
 • Gesloten
 • Gesloten
 • Huiswerkbegeleiding

  Moeite met leren voor grote toetsen? Huiswerk nooit op tijd af of zou je graag je cijfers verbeteren? Dan is huiswerkbegeleiding van StudieQ de oplossing voor jou! Samen met jou maken we een plan op maat om je struikelblokken aan te pakken en je doelen te bereiken. Aansluitend op je lessen kun je bij ons terecht in een rustige omgeving waar je wordt opgewacht door enthousiaste begeleiders. Je maakwerk wordt gecontroleerd en je leerwerk overhoord. De begeleiding helpt je bovendien met het aanleren van studievaardigheden en het maken van realistische planningen, zodat je het op den duur allemaal helemaal zelf kunt. Daarnaast kun je bij de begeleiders terecht met vakinhoudelijke vragen en zal je merken dat je op den duur zelfs vóór gaat lopen met je huiswerk. Regelmatig houden we contact met je ouders en docenten over je voortgang. In ons logboek schrijven we hoe het met je gaat bij ons, zodat je ouders thuis terug kunnen lezen wat je die dag allemaal gedaan hebt. Zo werken we samen naar meer zelfstandigheid, betere cijfers en meer zelfvertrouwen!

  Bijles

  Heb je moeite met één specifiek vak? Heb je wellicht een achterstand opgelopen? Dan kan je bij ons voor bijles terecht! Wij zorgen voor een begeleider die een specialist is in dat, voor jou, lastige vak. Deze begeleider geeft je een uur individuele aandacht en helpt je bij het doorgronden van de stof. Je kan je vragen stellen en samen oefenen. Doordat je de stof beter gaat begrijpen, zal ook je zelfvertrouwen toenemen!

  Basisschoolbegeleiding

  Heeft uw kind moeite met taal of rekenen? Dan is Lyceo basisschoolbegeleiding vast iets voor hem of haar! Met ons unieke Lyceo junior materiaal leren we kinderen op speelse wijze de vaardigheden die ze nodig hebben om te groeien op school. Zo krijgen ze het zelfvertrouwen en de kennis die ze verdienen!

  Lyceo basisschoolbegeleiding is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 t/m groep 8. Verschillende vormen van begeleiding zijn denkbaar; zo kunnen leerlingen zich optimaal willen voorbereiden op de Cito-toets of kunnen ze wel wat hulp gebruiken bij onderdelen van taal zoals de overtreffende trap. Tijdens deze één-op-één begeleiding kan worden ingegaan op lees, schrijf en rekenstrategieën. Via het Lyceo junior materiaal wordt spelenderwijs ieder onderwerp uitvoerig behandeld. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek kijken we waar het meest behoefte aan is en verzorgen we begeleiding op maat.

  Studiecoaching

  Individuele coaching helpt leerlingen om structuur aan te brengen in de chaos van huiswerk en studieplanners. Door slimmer te leren en beter te plannen, behalen leerlingen betere cijfers op school en houden ze meer tijd over voor zichzelf. Bovendien is studiecoaching een passende overgang van huiswerkbegeleiding naar weer zelfstandig studeren.

  Cursus snel leren=Leuk leren

  Zit je op de middelbare school en lukt het je niet zo goed om al het huiswerk en leerwerk onder de knie te krijgen? Kost het leren je veel tijd, waardoor je school misschien ook wel minder leuk begint te vinden? Dan is de cursus ‘snel leren = leuk leren’ geschikt voor jou. In deze zesdelige cursus proberen we je efficiënter te laten leren, waardoor je meer kunt doen in minder tijd. Wie wil dat nou niet?!

  Dyslexie en dyscalculie testen

  Bij StudieQ kunnen leerlingen terecht voor diagnostiek van (ernstige) dyslexie. Onze orthopedagogen werken intensief samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en leerlingen. Daardoor kunnen ze de dyslexiezorg goed afstemmen zodat het past bij het kind, de school en het gezin. Voor de vergoede dyslexiezorg werken we samen met Driestar educatief (lid van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)). Driestar educatief is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en beschikt over het keurmerk van dit instituut. Bij een vermoeden van dyslexie kunnen we een dyslexiescreening of -onderzoek uitvoeren.

  Onderzoek leerprobleem

  Als de leerling niet optimaal functioneert, dan kunnen wij proberen de oorzaken te ontdekken door middel van een pedagogisch-didactisch-, sociaal-, emotioneel-, intelligentieonderzoek waarom hij of zij niet lekker in zijn vel zit. Door een diagnostisch onderzoek kunnen wij de problemen in kaart brengen en advies geven. Daarnaast kunnen remedial teachers of orthopedagogen individuele begeleiding bieden. De orthopedagoog onderzoekt wat de leerling al wel of juist niet beheerst. Met gerichte individuele oefenprogramma’s worden achterstanden ingelopen op de voor de leerling de beste wijze. Hiermee bereikt hij of zij het niveau dat bij zijn of haar aanleg en mogelijkheden past.

  Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

  Voor deze begeleiding komen leerlingen in aanmerking die bijvoorbeeld moeite hebben met:

  - de positieve kanten van zichzelf te zien (zelfvertrouwen);
  - omgaan met gevoelens;
  - aangaan van contacten met anderen;
  - inschatten van anderen;
  - stellen van grenzen;
  - omgaan met kritiek;
  - innemen van een houding ten aanzien van pesten.

  Aan de hand van een vrijblijvend intakegesprek met ouder(s) & kind en met behulp van vragenlijsten wordt nagegaan welke leerpunten aan de orde zijn en wordt een inschatting gemaakt van de vorm van begeleiding die het beste aansluit.

  Brugklastraining voor groep 8

  Van groep 8 naar de brugklas is een grote stap. Het brengt veel veranderingen mee voor leerlingen. Ze krijgen ineens iedere dag veel huiswerk. Hoe moet je dit aanpakken en plannen? De training bereidt leerlingen individueel voor op de overstap van groep 8 naar de brugklas. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: uitleg over de middelbare school, werken met een lesrooster en (digitale) agenda, kennismaking met nieuwe vakken en materialen, leerstijlen, en leren plannen