Lyceo – Nieuwegein – Cals College

Cals College Nieuwegein – De beste begeleiding gewoon bij jou om de hoek

Onze vestiging is te vinden op het Cals College te Nieuwegein. Iedere middag  hebben wij een aantal lokalen tot onze beschikking waar leerlingen van alle leerjaren en niveaus in alle rust aan de slag kunnen, door middel van huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en voor de examenleerlingen een speciaal op maat gemaakt pakket: Lyceo Examenjaar. Deze lokalen bevinden zich in een extra gebouw waardoor we wel alle voordelen hebben van de aanwezigheid in de school, maar ook alle rust van het hebben van een ‘eigen ruimte’. De ervaringen van de leerlingen leren ons dat zij de leeromgeving ervaren als veilig en prettig, wat uiteraard ook weer bijdraagt aan de effectiviteit, concentratie en motivatie!

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 13.45 uur tot 17.45 uur. 

Mellanie Huijsdens

Vestigingscoördinator

Mijn naam is Mellanie Huijsdens, ik ben vestigingscoördinator bij Lyceo op het Cals College te Nieuwegein. Ik heb Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Ondertussen werk ik al ruim 7 jaar in de begeleiding van leerlingen van allerlei leeftijden en niveaus. Op onze vestiging bieden mijn begeleiders en ik de leerlingen een veilige leeromgeving waarin ook aandacht is voor iedere leerling als zijnde zijn eigen unieke persoon en de daarbij behorende aandachtspunten en behoeften. Wij halen uit iedere leerling ‘het beste wat erin zit’, maar helpen de leerling dit in de toekomst ook zelf te kunnen.

Naast de gewone begeleiding ben ik als vestigingscoördinator alert op leerlingen die toch nog ergens tegenaan lopen of net een beetje extra ondersteuning nodig hebben. Samenwerking met school, ouders en de leerling is hierbij belangrijk, zodat we de leerling optimaal kunnen begeleiden.

  • Lyceo – Nieuwegein – Cals College
  • Brinkwal 12 15
  • 3432GA Nieuwegein
  • Mellanie Huijsdens
  • Vestigingscoördinator
+31610367499

Over deze locatie

Huiswerkbegeleiding in Nieuwegein

We werken samen met je ouders, docenten en mentoren van de school zodat we je zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden, hierbij wel altijd als doel om jou zelfstandig en zelfredzaam te maken. We proberen je enthousiast te maken voor het leren, zodat je niet alleen de leerstof goed begrijpt, maar ook plezier krijgt in het leren.

Ons team bestaat uit enthousiaste en ervaren begeleiders die je met allerlei zaken kunnen helpen waar je op dat moment ondersteuning voor nodig hebt. Dit doen we door je een goede structuur en planning, nieuwe leermethoden en een veilige leeromgeving te bieden waarin je met onze hulp en controle aan de slag kan. De begeleiders hebben allemaal hun eigen specifieke kennis waardoor we als team van alle markten thuis zijn!

Interesse? Neem dan contact op met mij via email of telefoon. Je kan mij altijd bereiken voor een vrijblijvend gesprek, uiteraard kunnen jullie ook een keertje langskomen om met eigen ogen te zien hoe wij werken.

Op deze vestiging in Nieuwegein kun je terecht voor:

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is meer dan het maken van je huiswerk in een rustige ruimte. We werken samen met jou aan een op maat gemaakte planning, helpen met het structureren van het maak- en leerwerk en het verbeteren van de studievaardigheden. Alle taken worden overhoord en bekeken waardoor je ook zeker weet dat alles af is en goed geleerd en gemaakt is. Daarnaast geven we je vakinhoudelijke hulp indien nodig. Het doel van de huiswerkbegeleiding is het verbeteren van je prestaties, vergroten van je zelfvertrouwen, duidelijkheid en structuur creëren en verdere hulp bieden waar nodig, maar altijd met als einddoel om je zelfstandigheid te vergroten zodat je op een gegeven moment ook weer op eigen benen kan staan.

Bijles

Soms is enkel hard werken voor een vak niet voldoende en blijft een vak lastig. Extra individuele ondersteuning kan in zo’n situatie helpen. Tijdens de bijles gaan we met jou een klokuur lang één-op-één werken aan een bepaald vak. Dit doen we door samen naar de stof te kijken, maar ook door naar je aanpak te kijken. Ons ervaren begeleidersteam heeft ruime kennis van één of meerdere vakken waardoor er altijd iemand beschikbaar is om de bijles te geven. De bijlessen vinden plaats op vaste dagen en tijden zodat beide partijen er rekening mee kunnen houden, al is hier uiteraard flexibiliteit in mogelijk! De bijles wordt uitgewerkt in een persoonlijk stukje in ons eigen leerlingvolgsysteem en per 5 bijlessen ontvangen je ouders een evaluatie zodat we je optimaal kunnen blijven begeleiden. De bijlessen kunnen afgenomen worden per kaart van 5, 10 of 20 bijlessen.

Basisschoolbegeleiding

De basisschool is dé basis van de schoolse ontwikkeling van een kind. De leerlingen beginnen hier met het leren schrijven en rekenen: het is de basis waar de rest van hun carrière op voortgebouwd gaat worden. Ik zie het vergelijkbaar als de fundamenten van een huis: je hebt een goede basis nodig om de rest van het huis erop te kunnen bouwen. Dit is dan ook precies wat wij bij de basisschoolbegeleiding op onze vestiging doen: de basis sterk en stevig maken zodat alle leerstof in het verdere leven van het kind daarop verder gebouwd kan worden. Niet ieder kind is uiteraard overal even goed in, maar door middel van onze individuele aandacht tijdens de begeleiding gaan we juist hiermee oefenen. Door succeservaringen vergroten we de kennis, de studievaardigheden én het zelfvertrouwen van de leerling. Door middel van tussentijdse evaluaties houden we de voortgang van het kind in de gaten en communiceren we hierin met ouders zodat de begeleiding waar nodig op tijd bijgestuurd kan worden.

Cookie instellingen

Voordat je verder gaat vragen wij toestemming voor het plaatsen van cookies.
Meer informatie