Aan de slag met taal en rekenen

Voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij taal en rekenen, biedt Lyceo een vakinhoudelijk programma. Het doel is om in een korte periode taal- en/of rekenvaardigheden te versterken. Leerlingen krijgen, bij u op school, begeleiding in kleine groepjes en werken aan onderdelen waar zij extra ondersteuning bij kunnen gebruiken. Er is daarbij ook aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen van elke leerling. Zo kunnen uw leerkrachten zich richten op de nieuwe stof en blijft de kwaliteit van het onderwijs op uw school gewaarborgd.

Het programma

We werken in kleine groepjes, waarbij de leerlingen in het groepje door uw school zijn ingedeeld op vergelijkbaar niveau. Als school kiest u een specifiek onderdeel dat extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld begrijpend lezen, spelling of breuken. Door de kleine groepen kunnen we voldoende persoonlijke ondersteuning bieden. Samen met u bepalen we de lengte en duur van het traject, en aan welke onderdelen we gedurende de looptijd aandacht besteden.

Onze begeleiders

Enthousiaste student-begeleiders verzorgen de begeleiding. Zij volgen ons interne trainingsprogramma Lyceo Academie, ontwikkeld i.s.m. Universiteit Utrecht, met daarin specifiek aandacht voor PO. Eén van onze projectcoördinatoren coördineert het volledige traject en ondersteunt onze begeleiders in de praktijk.

Het lesmateriaal

Tijdens de begeleiding werken de leerlingen met Lyceo Junior Oefenboeken, speciaal ontwikkeld voor de basisschool. Ieder oefenboek is gericht op één onderwerp en bevat zowel uitleg als opdrachten. We behandelen de stof in het oefenboek op een interactieve manier. We herhalen de theorie kort en oefenen daarna vooral veel. Het inhoudelijke programma wisselen we af met energizers, om de motivatie en concentratie erin te houden.

Leesmotivatie

Naast de reken- en taalonderdelen besteden we ook aandacht aan de leesmotivatie van uw leerlingen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de motivatie en leesvaardigheid onder Nederlandse leerlingen daalt. In navolging van het advies van de Onderwijsraad hebben we daarom het concept Close Reading opgenomen in ons programma. Hierbij nemen we de tijd om verschillende uitdagende teksten aandachtig en in detail te lezen.

Subsidieregeling en verantwoording

De overheid investeert de komende jaren structureel in het onderwijs. In dit kader kunnen scholen verschillende subsidies aanvragen. De overheid stimuleert bij de uitvoering van deze subsidies innovatieve subsidieprogramma’s van externe partners, zoals het aanvullend onderwijs.

De afgelopen jaren heeft Lyceo diverse subsidieprogramma’s ontwikkeld en veel kennis en ervaring opgedaan in het ondersteunen van scholen. We begeleiden scholen structureel in zowel de voorbereiding en het aanvragen als het uitvoeren en de verantwoording van het subsidieprogramma. Onze programma’s sluiten aan bij de subsidievoorwaarden die door de overheid zijn vastgesteld. Wij houden wijzigingen hierin continu in de gaten en passen waar nodig onze diensten en materialen aan. Meer informatie over de beschikbare subsidies en bijbehorende ondersteuningsprogramma’s van Lyceo?

Subsidieoverzicht PO