Burgerschap

De Nederlandse samenleving kenmerkt zich door diversiteit en verscheidenheid. Verschillende denkwijzen, overtuigingen en culturen bestaan naast elkaar in onze democratische rechtsstaat. In zo’n open en vrije samenleving is een gemeenschappelijke basis belangrijk. Deze basis komt tot stand vanuit gemeenschappelijke waarden in onze samenleving: burgerschap. Hierdoor kunnen jong en oud op een prettige manier samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt hieraan bij door kennis over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat te vergroten en door het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke vaardigheden die hiervoor essentieel zijn.

Waarom Lyceo Burgerschap?

  • Meer dan 100 interactieve, kant-en-klare lessen
  • Niewsflitsoverzicht
  • De lessen sluiten volledig aan bij de bouwstenen van SLO
  • Gemakkelijk in gebruik en in te zetten binnen verschillende schoolvakken
  • Biedt handvatten voor de verantwoording richting de inspectie
Meer informatie 

Lyceo Burgerschap

Burgerschap en LOB zijn met elkaar verweven. Waar LOB inzoomt op de leerling als individu, ontdekken leerlingen bij burgerschap de maatschappij en de positie die zij hierin willen innemen. Daarom bevat onze burgerschapsmodule meer dan 100 interactieve, kant-en-klare lessen bij burgerschap en LOB. De lessen sluiten volledig aan bij de bouwstenen van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), zijn gemakkelijk in gebruik en binnen verschillende schoolvakken in te zetten. Docenten, decanen en mentoren loggen eenvoudig in via de website. Hier kunnen zij kiezen waar ze mee aan de slag willen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kort bespreken van de actualiteit met Nieuwsflits of het geven van een complete les. Op de homepage ziet u altijd de nieuwste onderwerpen.

Ook vanuit de Onderwijsinspectie is er steeds meer aandacht voor burgerschap. Er wordt onder andere gevraagd om een heldere visie op burgerschap. Burgerschap moet een plek hebben in het schoolplan en de schoolgids. Daarin ondersteunen we scholen nu al. Daarnaast moeten scholen zich kunnen verantwoorden richting de Onderwijsinspectie. Vanaf 2024 bieden we scholen hiervoor ook handvatten op het burgerschap platform, door middel van een leerlingomgeving en een portfolio.

Nieuwsflits

Met de Nieuwsflits bespreekt u gemakkelijk het nieuws van de week in de klas. Elke Nieuwsflits gaat gepaard met een korte actieve werkvorm. Hiermee staan leerlingen stil bij wat het nieuws met hen doet en leren zij een mening te vormen over verschillende onderwerpen. Op zoek naar een eerder nieuwsbericht over een bepaald onderwerp? Neem dan een kijkje in het archief.

Bekijk het nieuwsflitsoverzicht