Implementatietraject LOB

Op de meeste scholen worden al heel veel activiteiten rondom loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) georganiseerd. In de praktijk betekent dit vaak dat het initiatief hiervoor bij de decaan ligt. Dat kan anders! Immers alle docenten kunnen vanuit hun eigen vakgebied bijdragen aan de loopbaan van kinderen. Door middel van een implementatietraject LOB wordt het draagvlak en de zichtbaarheid van LOB vergroot.

Ook voor een traject voor (of in combinatie met) burgerschap kunt u bij ons terecht.

Voor wie?

Voor een effectief traject is het verstandig collega’s te laten deelnemen met verschillende rollen binnen de school. Deelname van een directielid is hierbij een voorwaarde. De groep kan bijvoorbeeld bestaan uit decanen en mentoren uit diverse leerjaren, een leerlingbegeleider, enkele vakdocenten en een directielid.

De praktijk

Het traject bestaat veelal uit vijf bijeenkomsten. Als eerste wordt door middel van een begeleide teamscan gekeken naar de huidige stand van zaken op het gebied van LOB, gezien vanuit verschillende invalshoeken binnen de school. Van hieruit worden vervolgens thema’s en de uitslag besproken. Er wordt gekeken naar grote verschillen en specifiek naar overeenkomsten. Dit wordt, onder deskundige begeleiding, met elkaar in verband gebracht om te komen tot speer- en ontwikkelpunten. Uiteraard in relatie tot uw visie op LOB.

Resultaten: wat levert het op?

Na afloop van het traject is er meer draagvlak voor LOB. LOB wordt niet meer alleen gezien als kiezen voor een vervolgopleiding maar als persoonlijke ontwikkeling waar iedereen binnen de school bij betrokken is. Er is een (vernieuwde) visie op LOB geschreven, ondersteund door het hele team. En tot slot is er een implementatieplan LOB ontwikkeld, waarmee duidelijk is welke stappen er met elkaar gezet moeten worden.

Meer informatie
Wat is je naam?