Lyceo Overstap

De overstap van 4-vmbo naar 4-havo of het mbo is niet voor elke leerling even makkelijk. Omgeving en thuissituatie zijn daarbij van grote invloed. Hiervoor is de subsidie doorstroomprogramma’s in het leven geroepen, onderdeel van het Actieplan Gelijke Kansen. Met het Actieplan Gelijke Kansen stimuleert de overheid gelijke onderwijskansen voor iedere leerling. Met Lyceo Overstap dragen wij mede bij aan dit programma.

Goede start voor overstappers

Met intensieve ondersteuning van Lyceo Overstap maken leerlingen die overstappen van vmbo naar havo of van havo naar mbo een goede start. Er zijn 3 trajecten: voor alleen vmbo-4, voor vmbo-4 en havo-4 of alleen havo-4. Het traject is te combineren met onze huiswerkbegeleiding, maar is er ook als los programma.

Voor alle trajecten geldt dat we een persoonlijk plan maken. Daarvoor maakt de leerling de Lyceo Studievaardigheden- en Motivatietest en kijken we naar de aanwezige studievaardigheden en de mate van motivatie. De leerlingen krijgen een vaste begeleider en er is regelmatig contact over de voortgang met ouders/verzorgers en de school.