Ontzorg uw team met flexibele onderwijstalenten

Primair Onderwijs

Met de inzet van onze Onderwijshelden ondersteunt Lyceo basisscholen door heel Nederland. Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het lerarenteam ontzorgt. Zo kunnen zij zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden kunnen ingezet worden naargelang de behoefte van de school, voor alle niveaus en leerjaren en zowel binnen als buiten de klas.

Wie zijn onze helden?

Onze Onderwijshelden hebben een uitgebreide selectieprocedure doorlopen. Zo zijn zij gescreend op hun didactische vaardigheden, pedagogische vaardigheden en vakinhoudelijke kennis. Onze begeleiders inspireren, motiveren en geven vertrouwen. En dat is precies wat we leerlingen willen meegeven.

Intensief getraind
Voordat ze u (kunnen) helpen in de klas, volgen onze Onderwijshelden een aantal trainingen op het gebied van didactiek en klassenmanagement. Hoe motiveer je leerlingen? Wat doe je als een leerling moeite heeft om zich te concentreren? En welk effect heeft hun eigen lichaamstaal en houding op leerlingen? Na de training bepalen we welke opdracht het best bij iemand past. De ene Onderwijsheld past perfect voor groep 3, de ander komt beter tot zijn recht in groep 8.

Hoe ondersteunen Onderwijshelden uw school?

De meeste basisscholen zetten Onderwijshelden in om leraren te ontlasten door ondersteuning te bieden bij het begeleiden van leerlingen met een achterstand. Daarnaast voeren zij ook een aantal ondersteunende, administratieve werkzaamheden uit. Dit doen ze vaak tussen hun andere werkzaamheden, waarbij zij zich richten op de begeleiding van de leerlingen, door middel van:

Ondersteuning in de klas

Soms is er extra ondersteuning, naast de leraar, in een klas nodig. Bijvoorbeeld voor leerlingen die net iets meer moeite hebben met de lesstof of een achterstand hebben opgelopen.

Ondersteuning bij taal en/of rekenen

Voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij taal en rekenen kunnen onze Onderwijshelden begeleiding bieden in kleine groepjes of een-op-een. Zo werken de leerlingen aan onderdelen waar zij extra ondersteuning bij kunnen gebruiken. Waarbij we, na instructie van een leerkracht, de methode van de school toepassen.

Hulp bij verlengde schooldag (huiswerkbegeleiding)

Instructies geven aan kleine groepjes leerlingen na schooltijd op het gebied van taal, rekenen en huiswerkbegeleiding. Daarnaast kunnen de Onderwijshelden de leerkracht ondersteunen bij het voorbereiden van lessen.

Praktijkervaring scholen

Basisschool in Amsterdam zet Onderwijshelden in voor:

  • Ondersteuning in de klas
  • Ondersteuning bij taal en rekenen
  • Ondersteuning tijdens overblijven
  • Surveilleren tijdens pauze en op de gang
  • Nakijkwerk


Lees hier de casus

Basisschool in Enschede zet Onderwijshelden in voor:

  • Ondersteuning in de klas
  • Ondersteuning tijdens het overblijven
  • Surveilleren tijdens pauze en op de gang
  • De school inrichten met nieuwe thema’s
  • Nakijkwerk
  • Administratie


Lees hier de casus

Subsidieregeling en verantwoording

De overheid investeert de komende jaren structureel in het onderwijs. In dit kader kunnen scholen verschillende subsidies aanvragen. De overheid stimuleert bij de uitvoering van deze subsidies innovatieve subsidieprogramma’s van externe partners, zoals het aanvullend onderwijs.

De afgelopen jaren heeft Lyceo diverse subsidieprogramma’s ontwikkeld en veel kennis en ervaring opgedaan in het ondersteunen van scholen. We begeleiden scholen structureel in zowel de voorbereiding en het aanvragen als het uitvoeren en de verantwoording van het subsidieprogramma. Onze programma’s sluiten aan bij de subsidievoorwaarden die door de overheid zijn vastgesteld. Wij houden wijzigingen hierin continu in de gaten en passen waar nodig onze diensten en materialen aan. Meer informatie over de beschikbare subsidies en bijbehorende ondersteuningsprogramma’s van Lyceo?

Subsidieoverzicht PO