Ontzorg uw team met flexibele onderwijstalenten

Voortgezet onderwijs

Met de inzet van onze Onderwijshelden ondersteunt Lyceo al ruim tien jaar honderden middelbare scholen door heel Nederland. Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunnen zij zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden kunnen ingezet worden naar gelang de behoefte van de school, voor alle niveaus en leerjaren en zowel binnen als buiten de klas.

Wie zijn onze helden?

We kiezen bewust voor begeleiding door studenten en net afgestudeerden. Zij staan dicht bij de belevingswereld van leerlingen. Jonge Onderwijshelden inspireren, motiveren en geven vertrouwen. Precies wat leerlingen nodig hebben, als bijvoorbeeld hun vaste docent plotseling uitvalt. Onze Onderwijshelden zijn misschien wel de docenten van de toekomst.

Lees hier het persoonlijke verhaal van onze Onderwijsheld Carmen Spekenbrink.

Intensief getraind
Voordat ze u (kunnen) helpen in de klas, volgen onze Onderwijshelden een aantal trainingen op het gebied van didactiek en klassenmanagement. Hoe houd je een klas rustig? Hoe motiveer je leerlingen? Wat doe je als een leerling de les verstoort? En welk effect heeft hun eigen lichaamstaal en houding op leerlingen? Na de training bepalen we welke opdracht het best bij iemand past. De ene Onderwijsheld past perfect voor een vmbo-klas, de ander komt beter tot zijn recht op het vwo.

Waar kunnen we uw school bij helpen?

Lesopvang

Het opvangen van klassen wanneer een docent afwezig is. Leerlingen kunnen aan de slag met eigen lesstof of maken gebruik van Lyceo Oefenen. Lyceo Oefenen is ons digitale platform vol oefenmateriaal. Leerlingen kunnen hier online aan de slag met uitlegvideo’s en oefenopgaven.

Ondersteuning in de klas

Soms is er extra ondersteuning, naast de docent, in een klas nodig. Bijvoorbeeld voor leerlingen die net iets meer moeite hebben met de lesstof of een achterstand hebben opgelopen.

Lesopvang Plus

Het nuttig invullen van uitvaluren is voor veel scholen een uitdaging. Lesopvang Plus is speciaal bedoeld om incidentele lesuitval op uw school op te vangen. Lesopvang Plus is een vakoverstijgend programma van interactieve workshops.

Huiswerkklas

Tijdens de huiswerkklas maken leerlingen, in een apart lokaal, onder toezicht van een Onderwijsheld hun huiswerk. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen over het huiswerk te stellen aan de Onderwijsheld.

Klassenmaatjes

Om de werkdruk van docenten te verlichten kunnen wij uw school ondersteunen door klassenmaatjes: Onderwijshelden die gedurende de gehele schooldag met dezelfde klas meelopen en de docent en de leerlingen ondersteunen.

En nog veel meer...

• Nakijken van toetsen en huiswerk
• Surveilleren tijdens pauzes of op de gang
• Surveilleren tijdens CE, SE en toetsweken
• Voorbereidingen voor excursies en open dagen
• Mediatheekbeheer
• Lokalen klaarzetten
• Gesprekspartner mondelinge toetsen
• Ondersteuning techniekplein
• Profielwerkstukbegeleiding
• Begeleiding in kleine groepjes
• Administratieve ondersteuning
• Toezicht houden in de stilte- of nablijfruimte
• Ondersteuning practica
• Voorbereiding toetsweken

Praktijkervaring scholen

Middelbare school in Amsterdam zet Onderwijshelden in voor:

 • Lesopvang (plus)
 • Gesprekspartner mondelinge toetsen
 • Surveilleren
 • Voorbereiding toetsweken

Lees hier de casus

Middelbare school in Noord-Brabant zet Onderwijshelden in voor:

 • Gesprekspartner mondelinge toetsen
 • Voorbereiding toetsweken

Lees hier de casus

Middelbare school in Rotterdam zet Onderwijshelden in voor:

 • Surveilleren tijdens CE/SE
 • Voorbereiding toetsweken

Lees hier de casus

Middelbare school in Rotterdam zet Onderwijshelden in voor:

 • Ondersteuning in de klas
 • Begeleiding in kleine groepjes

Lees hier de casus

 

Middelbare school in Noord-Holland zet Onderwijshelden in voor:

 • Lesopvang (Plus)
 • Ondersteuning in de klas
 • Surveilleren tijdens CE/SE
 • Ondersteuning practica
 • Administratie
 • Profielwerkstukbegeleiding

Lees hier de casus

Middelbare school zet Onderwijshelden in voor:

  • Ondersteuning in de klas
  • Voorbereiding excursies
  • Gesprekspartner mondelinge toetsen
  • Ondersteuning practica
  • Administratie
  • Profielwerkstukbegeleiding
  • Nakijkwerk
  • Ondersteuning in kleine groepjes

Lees hier de casus

Subsidieregeling en verantwoording

De overheid investeert de komende jaren structureel in het onderwijs. In dit kader kunnen scholen verschillende subsidies aanvragen. De overheid stimuleert bij de uitvoering van deze subsidies innovatieve subsidieprogramma’s van externe partners, zoals het aanvullend onderwijs.

De afgelopen jaren heeft Lyceo diverse subsidieprogramma’s ontwikkeld en veel kennis en ervaring opgedaan in het ondersteunen van scholen. We begeleiden scholen structureel in zowel de voorbereiding en het aanvragen als het uitvoeren en de verantwoording van het subsidieprogramma. Onze programma’s zijn volledig in lijn met de subsidievoorwaarden die door de overheid zijn vastgesteld. Meer informatie over de beschikbare subsidies en bijbehorende ondersteuningsprogramma’s van Lyceo?

Subsidieoverzicht VO