Lente- en Zomerschool

Een of twee weken stevig blokken om tóch nog over te gaan, dat is de Lyceo Lente- of Zomerschool. We begeleiden leerlingen die er slecht voor staan op precies díe vakken waar zij moeite mee hebben.

Hoe werkt dat, een Lente- of Zomerschool?

Iedere dag tussen half negen en half vier onder intensieve begeleiding werken aan de net wat achterblijvende vakken werkt: dankzij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek weten we dat 82 procent van de leerlingen alsnog over gaat. Dit is het gevolg van de Lyceo Lente- of Zomerschool: een combinatie van vakinhoudelijke begeleiding, coaching op maat en aandacht voor studievaardigheden.

Lyceo regelt:

 1. Organisatie
  Wij verzorgen de coördinatie van de Lente- of Zomerschool en de professionele begeleiding en coaching van de leerlingen. Per leerling stellen we een programma en bijbehorende planning samen. Uitgangspunt hierbij is de door de school aangeleverde lesstof en indien gewenst, toetsen.
 2. Begeleiding
  Elke Lente- en Zomerschool wordt begeleid door een coördinator van Lyceo waar u altijd contact mee op kunt nemen. Daarnaast is er één vakinhoudelijke begeleider per 6 leerlingen. Een leerling werkt aan 1 of 2 vakken (1 vak per week).
 3. Toetsing
  Op de eerste dag van de Lente- of Zomerschool maakt elke leerling een studievaardigheden- en motivatietest, hieruit komt aan welke onderdelen wij aandacht gaan besteden tijdens de Lyceo workshops. Een groot deel van de scholen kiest ervoor de Lente- of Zomerschool af te sluiten met een toets. We nemen deze af op de laatste dag van de Lente- of Zomerschool.
 4. Terugkoppeling Lyceo Lente- en Zomerschool
  Iedere Lente- of Zomerschool evalueren we met de leerlingen. De resultaten bespreken we uiteraard met u. Zo weet u precies hoe uw leerlingen de Lente- en Zomerschool ervaren hebben.

Uw school zorgt voor:

 1. Selectie van leerlingen
  Wie mee mag doen aan de Lente- of Zomerschool, bepaalt de school. De betrokken docent geeft per leerling aan wat de reden voor aanmelding is, zodat de begeleiding op maat vormgegeven kan worden. De school (of groep scholen) zorgt voor deelname van minimaal 30 leerlingen.
 2. Aanleveren lesstof
  Docenten leveren de stof aan waar de leerlingen gedurende de Lente- of Zomerschool mee aan de slag gaan. Belangrijk: dit dient voldoende te zijn om één of twee weken mee vol te maken.
 3. Toets aanleveren en nakijken
  De school levert de eindtoets aan. De docent kijkt deze na en bespreekt de resultaten met ouders of verzorgers.

Feiten en cijfers over de Lyceo Lente- en Zomerschool*

Dagelijks helpen wij de leerlingen met vier bewezen effectieve studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd onder de deelnemers aan Lyceo Lente- en Zomerschool 2017 weten we hoe goed dit werkt. SEO Economisch wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam kwam tot de volgende feiten en cijfers:

 Waarom meedoen aan de Lente- en Zomerschool

 • De deelnemers stonden gemiddeld een 4,9 voor het vak waarvoor zij Lente-en Zomerschool volgden. Voor de overige vakken gemiddeld een 6,0.
 • 82% van de deelnemers gaf aan moeite te hebben met één of twee vakken.
 • 27% van de deelnemers nam deel vanwege een gebrek aan inzet tijdens het schooljaar.
 • 48% van de deelnemers heeft gedurende het jaar al een vorm van studieondersteuning gevolgd.

Resultaten Lente- en Zomerschool

 • Van de deelnemers aan een Lyceo Lente- of Zomerschool ging 82% alsnog over.
 • 81% van de vwo-leerlingen ging over naar de volgende klas. Bij vmbo-leerlingen was dit 85,5% terwijl voor de havo een percentage van 81% alsnog over ging.
 • Bijna 70% van de deelnemers die na het volgen van een Zomerschool in 2016 overgingen, ging ook in 2017 over of is geslaagd voor het examen.
 • Scholen die in 2016 een Lyceo Zomerschool hebben georganiseerd, zien in vergelijking met andere scholen het percentage succesvolle overgangen in vmbo- en havo-klassen extra sterk stijgen.

Wat de leerlingen EN ouders vonden van de Lente- en Zomerschool

 • Leerlingen zijn met name enthousiast over de behulpzaamheid en kennis van de begeleiders: zij scoren gemiddeld boven de 8.
 • Op het vergroten van vakkennis scoort de Lente- en Zomerschool een 7.0
 • 85 tot 88 procent van de ouders is positief over de Lente- en Zomerschool.

*Bron: SEO Economisch onderzoek, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd terecht bij één van onze medewerkers, zij helpen u graag verder.

T: 071 – 79 000 40
E: info@lyceo.nl