Het examen is voorbij: en nu?

Wil je weten hoe alles in zijn werk gaat na het examen? Op deze pagina lees je meer over dit onderwerp. Ben je benieuwd naar handige tips of interessante artikelen over de eindexamens? Check dan eens onze blogpagina, of deze pagina met alles wat je moet weten over jouw examenjaar.

 •     Hoe groot is de kans dat je slaagt?

  Dit is gedeeltelijk afhankelijk van de cijfers die je tot nu toe hebt gehaald. Het gemiddelde van je schoolexamen (SE) cijfers wordt opgeteld bij het gemiddelde van je centraal examen (CE) cijfers. Je kunt je slagingskans dus vergroten door voor je schoolexamens extra je best te doen, zodat je een eventueel lager cijfer op je centraal examen kunt compenseren.

 •     Hoe laat word je gebeld als je geslaagd bent?

  Dit verschilt per school, maar meestal word je ’s middags gebeld. Sommige scholen bellen alle leerlingen, sommige scholen bellen alleen de leerlingen die gezakt zijn of een herexamen hebben. Je kunt dus het beste bij jouw school navragen hoe zij dit aanpakken.

 •     Hoeveel leerlingen slagen gemiddeld?

  Dit verschilt elk jaar ietwat. Maar vorig jaar slaagde gemiddeld 92,6% van alle examenkandidaten. Dat betekent dat maar een heel klein deel van de examenkandidaten (7,4%) is gezakt voor het eindexamen.

 •     Is het makkelijk om te slagen?

  Met een goede voorbereiding, door alle stof samengevat te hebben en veel te hebben geoefend, vergroot je de kans dat je slaagt voor je examen en maak je het dus makkelijker voor jezelf.

 •     Hoe zit het met de normering (1e en 2e tijdvak)?

  De normering van een examen is de maatstaf die bepaalt hoe de score die je haalt, wordt omgezet in het uiteindelijke cijfer op je cijferlijst. Op woensdag 14 juni 2023 wordt de normering van de examens van vwo, havo en vmbo bekendgemaakt, na het examen dus.

 •     Hoe wordt het eindcijfer berekend?

  Je kan je eindcijfer berekenen op verschillende manieren, afhankelijk van het soort cijfer (SE/CE), of het een onderdeel is van het combinatiecijfer en welk niveau je volgt. Voor vakken met een SE- en een CE-cijfer neem je het gemiddelde van je SE-eindcijfer en je CE-cijfer. Dit gemiddelde wordt afgerond op een geheel cijfer.  Als dit cijfer bijvoorbeeld een 6,45 is, wordt het afgerond een 6. Als dit cijfer een 6,55 is, wordt het afgerond een 7. Als je alleen SE-cijfers hebt gehaald neem je het gewogen gemiddelde van al die cijfers.

 •     Hoe zwaar telt het eindexamen mee?

  Het eindexamencijfer is het gemiddelde van je schoolexamencijfers en je centraal examencijfer. Het eindexamencijfer telt dus mee als de helft van je totale eindcijfer, met het gemiddelde van je schoolexamencijfers als andere helft.

 •     Wie bepaalt de n-term?

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bepaalt de N-term.

 •     Hoe laag kan de n-term zijn?

  De N-term ligt tussen de 0 en 2. Een N-term van 1 betekent dat het moeilijkheidsniveau van de toets beschouwd wordt als normaal.

 •     Wanneer ben ik geslaagd?

  Voor alle jaarlagen geldt dat je gemiddeld een 5,5 of hoger moet hebben voor je centrale examen en dat je een lichamelijke opvoeding met een voldoende hebt afgerond. Daarnaast zijn er per niveau andere criteria. Voor een duidelijk overzicht van de verschillende criteria per schoolniveau kun je terecht op de volgende pagina’s.

  Vmbo: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo
  Havo: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/havo/eindexameneisen-havo
  Vwo: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vwo

 •     Wat als ik ben gezakt?

  Per niveau zijn er verschillende dingen die je kunt doen in zo’n situatie. Als je bent gezakt voor het vmbo-examen, heb je de volgende opties:

  • Het hele jaar opnieuw doen;
  • Deelcertificaten halen voor de theoretische vakken van BB, KB en GL;
  • Een entree-opleiding doen. Dit is een mbo-opleiding die 6 maanden tot een jaar duurt.

   

  Als je bent gezakt voor je havo- of vwo-examens, heb je de volgende opties:

  • Het hele jaar opnieuw doen;
  • Deelcertificaten halen voor de vakken waar je gemiddeld een onvoldoende voor hebt gehaald, bijvoorbeeld op het Vecht-College in Breukelen;
  • Een Hbo-opleiding volgen terwijl je deelcertificaten haalt;
  • Een traject op de vavo (volwassenenonderwijs);
  • Colloquium doctum, dit is een toelatingsprocedure die je kunt volgen als je 21 jaar of ouder bent en wilt studeren aan het HBO of de universiteit maar niet de juiste vooropleiding hebt.

 •     Kun je je examen inzien?

  Ja, nadat de normering bekend is gemaakt kun je je examen inzien.

 •     Heb je recht op een kopie van je examen?

  Ja, maar wel pas nadat je het examen hebt ingekeken en extra uitleg hebt gekregen.

 •     Wat gebeurt er als je je eindexamen niet haalt?

  Er zijn dan twee opties: een herkansing maken indien je de mogelijkheid hebt daarmee alsnog te slagen, of je examenjaar opnieuw te doen. In beide gevallen is het aan te raden om je examen in te kijken om te zien welke fouten je hebt gemaakt, zodat je de volgende keer beter voorbereid bent.