Krijgt iedereen hetzelfde examen?

Ja, iedereen krijgt op hetzelfde moment hetzelfde examen. Dit is om fraude tegen te gaan.

Hoelang duurt het centraal examen?

Een centraal examen duurt tussen de 2 en 3 uur. Vmbo-examens duren tussen de 2 uur en 2,5 uur. Havo/vwo examens duren tussen de 2,5 en 3 uur. De exacte tijd is afhankelijk van het vak en niveau. Als je extra tijd hebt door dyslexie of dyscalculie mag je nog wat langer door.

Wat als ik te laat ben bij mijn examen?

Als je minder dan een half uur te laat bent voor je examen mag je nog naar binnen en je examen maken. Je krijgt geen extra tijd.

Als je meer dan een half uur te laat bent, mag je niet meer toegelaten worden om je eindexamen te maken. Er wordt beslist of je om een geldige reden te laat bent gekomen door de directeur van de school. De school beslist of je het examen mag inhalen.

Wat als ik ziek ben tijdens mijn examen?

De examens worden gegeven in verschillende tijdvakken. De eerste examens worden gegeven in tijdvak 1. Als je die examens niet kan bijwonen, mag je het examen in tijdvak 2 maken.

Mag ik eten en drinken meenemen tijdens mijn examen?

Je mag eten en drinken meenemen naar het examen. Dat wordt juist aangeraden! Zo voorkom je dat je trek krijgt en je je goed kan concentreren. Zorg er wel voor dat je geen eten meeneemt met een sterke geur of geluid (zoals chips) zodat je anderen er niet mee stoort of uit hun concentratie haalt. Neem dus een lekkere boterham of een bakje druiven mee.

Hoeveel minuten heb ik per vraag op het examen?

Dit is afhankelijk van het aantal vragen op je examen. Het is aan te raden om aan het begin van je examen even te kijken hoeveel vragen er zijn (inclusief abc-vragen). Je kunt dan vervolgens het aantal minuten dat je voor het examen hebt delen door dit aantal vragen. Zo weet je precies hoeveel tijd je hebt per vraag en zorg je ervoor dat je niet te lang bij een vraag blijft hangen. Let hierbij wel op het aantal punten per vraag: vragen waarvoor je meer punten kunt halen, kosten vaak ook meer tijd.

Hoeveel minuten mag ik te laat komen bij het examen?

Je mag maximaal een halfuur te laat komen, daarna word je niet meer binnen gelaten bij het examen en moet je het in het tweede tijdvak inhalen.

Wat gebeurt er als je een examen hebt gemist of niet kon komen maken?

Dan kun je deze inhalen in het tweede tijdvak.

Wat moet je meenemen naar je examen?

Dit is per vak verschillend. In de syllabus staat per vak wat je nodig hebt voor het examen. Je hebt bijvoorbeeld vaak een rekenmachine nodig tijdens wiskunde, maar niet tijdens Nederlands. Deze syllabus is te vinden op examenblad.

Hoe vroeg beginnen de examens?

’s Ochtends of ’s middags, vaak om 09.00 uur of 13.00 uur.