Van groep 8 naar de brugklas die bij je past met Lyceo Opstap

Wat doet Lyceo Opstap?

Met Lyceo Opstap begeleiden we leerlingen die op een hoger niveau kunnen en willen instromen, maar minder kans hebben om die ambitie waar te maken. We begeleiden op school leerlingen in het laatste halfjaar van groep 8 en in het eerste halfjaar van de brugklas. Hierbij worden cognitieve vaardigheden (taal en rekenen) en metacognitieve (plannen, structureren, herhalen en reflecteren) vaardigheden versterkt.

De overgang van de basisschool naar de brugklas is voor veel leerlingen lastig. Er veranderen veel dingen, nieuwe vakken, meer huiswerk etc. Bij deze veranderingen kunnen veel leerlingen extra ondersteuning gebruiken, zodat ze kunnen instromen in de brugklas die bij hen past. Hierdoor gaan deze leerlingen met nog meer plezier en zelfvertrouwen naar school.

Met Lyceo Opstap sluiten wij aan bij het Actieplan Gelijke Kansen, een door de overheid gestimuleerd plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling gelijke onderwijskansen heeft.

Opstap in groep 8

Het Opstap-programma voor groep 8-leerlingen bestaat uit 40 begeleidingsuren. Daarin ligt de nadruk op cognitieve en metacognitieve vaardigheden en ouderbetrokkenheid.

Opstap in de praktijk
Het programma start met een kennismakingsbijeenkomst voor leerlingen, ouders/verzorgers en de school. Om inzicht te krijgen in de begeleidingsbehoefte van de leerling maakt hij of zij eerst een aantal kennisvragen. De uitslag vormt het startpunt van onze  begeleiding. In kleine groepen krijgen leerlingen een middag per week taal- en rekenlessen. We werken met ons eigen, unieke lesmateriaal Lyceo Basisschool, waarmee leerlingen op hun eigen niveau oefenen met verschillende onderdelen.

Brugklasworkshop
Tijdens de afsluitende brugklasworkshop blikken we met de leerlingen en ouders vooruit op de brugklas: wat verwachten ze van de middelbare school? Ook bespreken we handige tips en tricks en oefenen we vast met de stof om in te komen voor de brugklas.

“Door de begeleiding van Lyceo ben ik beter geworden in begrijpend lezen, waardoor ik toch naar de havo kan.”
Hajar, leerling

Opstap in de brugklas

Het Opstap-programma voor brugklasleerlingen bestaat uit 60 begeleidingsuren. Daarin ligt de nadruk op metacognitieve vaardigheden (leren leren) en op ouderbetrokkenheid, om ouders te stimuleren hun kind te ondersteunen bij het schoolwerk.

Opstap in de praktijk
Aan het begin van het brugklasprogramma organiseren we een kennismakingsbijeenkomst voor leerlingen, ouders/verzorgers en de school. Leerlingen maken eerst de Lyceo studievaardigheden- en motivatietest, die het startpunt van onze begeleiding vormt. Een middag per week helpen we leerlingen met het plannen, maken en leren van hun huiswerk. Ook verzorgen we workshops over studievaardigheden zoals agendagebruik, planning, concentratie en motivatie. Hierbij komen ook andere middelbare schoolzaken zoals presenteren en samenwerken aan bod.

Tips voor thuis
We sluiten Lyceo Opstap af met een reflectiedag, waarop we met de leerlingen terugblikken op het programma: wat heb je ervan geleerd? Voor ouders/verzorgers organiseren we een Tips voor Thuis-workshop, waarin we ingaan op leeromgeving, voeding, beweging en het puberbrein.

“Mijn ouders kunnen mij niet thuis niet goed helpen met mijn huiswerk, dus ik vond het heel fijn dat ik mee mocht doen met Lyceo Opstap.”
Meriem, leerling

Leren leren vanuit een wetenschappelijke basis

We werken bewust alleen met methodes die een wetenschappelijke basis hebben. Daarom hebben we samen met Tilburg University een eigen leermethode voor het aanleren en verbeteren van studievaardigheden ontwikkeld: Lyceo Leren Leren©. Deze methode steunt op vier pijlers: plannen, structureren, herhalen en reflecteren.

Cookie instellingen

Voordat je verder gaat vragen wij toestemming voor het plaatsen van cookies.
Meer informatie