Van groep 8 naar de brugklas die bij je past met Lyceo Opstap

Wat doet Lyceo Opstap?

Met Lyceo Opstap begeleiden we leerlingen die op een hoger niveau kunnen en willen instromen, maar minder kans hebben om die ambitie waar te maken. We begeleiden op school leerlingen in het laatste halfjaar van groep 8 en in het eerste halfjaar van de brugklas. Hierbij worden cognitieve vaardigheden (taal en rekenen) en metacognitieve (plannen, structureren, herhalen en reflecteren) vaardigheden versterkt.

De overgang van de basisschool naar de brugklas is voor veel leerlingen lastig. Er veranderen veel dingen, nieuwe vakken, meer huiswerk etc. Bij deze veranderingen kunnen veel leerlingen extra ondersteuning gebruiken, zodat ze kunnen instromen in de brugklas die bij hen past. Hierdoor gaan deze leerlingen met nog meer plezier en zelfvertrouwen naar school.

Met Lyceo Opstap sluiten wij aan bij het Actieplan Gelijke Kansen, een door de overheid gestimuleerd plan om ervoor te zorgen dat iedere leerling gelijke onderwijskansen heeft.

Opstap in groep 8

Het Opstap-programma voor groep 8-leerlingen bestaat uit 40 begeleidingsuren. Daarin ligt de nadruk op cognitieve en metacognitieve vaardigheden en ouderbetrokkenheid.

Opstap in de praktijk
Het programma start met een kennismakingsbijeenkomst voor leerlingen, ouders/verzorgers en de school. Vervolgens gaan de leerlingen in kleine groepjes een middag per week aan de slag met taal- en rekenlessen. Ook wordt er aandacht besteed aan de leesvaardigheid en het vergroten van het leesplezier. We werken met ons eigen, unieke lesmateriaal, waarmee de leerlingen op hun eigen niveau oefenen met verschillende onderdelen. Dit inhoudelijke programma wisselen we af met leerzame spellen, brugklasopdrachten en energizers.

Brugklasworkshop
Tijdens de afsluitende brugklasworkshop blikken we met de leerlingen en ouders vooruit op de brugklas: wat verwachten ze van de middelbare school? Ook bespreken we handige tips en tricks en oefenen we vast met de stof om in te komen voor de brugklas.

“Door de begeleiding van Lyceo ben ik beter geworden in begrijpend lezen, waardoor ik toch naar de havo kan.”
Hajar, leerling

Opstap in de brugklas

Het Opstap-programma voor brugklasleerlingen bestaat uit 60 begeleidingsuren. Daarin ligt de nadruk op het versterken van metacognitieve vaardigheden (leren leren) en op ouderbetrokkenheid, om ouders te stimuleren hun kind te ondersteunen bij het schoolwerk.

Opstap in de praktijk
Aan het begin van het brugklasprogramma organiseren we een kennismakingsbijeenkomst voor leerlingen, ouders/verzorgers en de school. Leerlingen maken eerst de Lyceo studievaardigheden- en motivatietest, die het startpunt van onze begeleiding vormt. Een middag per week helpen we leerlingen met het plannen, maken en leren van hun huiswerk. Hierbij begeleiden we ze bij het aanleren van de meest effectieve leermethoden en kunnen we extra uitleg geven bij dat ene lastige vak. Tevens verzorgen we workshops op het gebied van studievaardigheden, zoals over agendagebruik, het maken van een goede samenvatting en tekstbegrip. Ook andere middelbare schoolzaken zoals presenteren, samenwerken en computervaardigheden komen aan bod.

Tips voor thuis
We sluiten Lyceo Opstap af met een reflectiedag, waarop we met de leerlingen terugblikken op het programma: wat heb je ervan geleerd? Voor ouders/verzorgers organiseren we een Tips voor Thuis-workshop, waarin we ingaan op leeromgeving, voeding, beweging en het puberbrein.

“Mijn ouders kunnen mij niet thuis niet goed helpen met mijn huiswerk, dus ik vond het heel fijn dat ik mee mocht doen met Lyceo Opstap.”
Meriem, leerling

Leren leren vanuit een wetenschappelijke basis

Begeleiding vanuit wetenschappelijke inzichten
We werken bewust alleen met methoden die een wetenschappelijke basis hebben. Hoe dit in onze aanpak en in het programma van Lyceo Opstap terugkomt, lichten we graag toe.

Onze begeleiding
Lyceo Opstap is een intensieve en persoonlijke vorm van begeleiding door de verhouding van één begeleider op een groepje van maximaal vijf leerlingen. Het programma bestaat uit een vaste lesstructuur met wisselende werkvormen. Hierbij wordt gedifferentieerd naar niveau en kiezen we op basis van de behoefte van de leerling op welke onderdelen meer nadruk komt te liggen.

Onze aanpak
We werken vanuit een positieve benadering, waarbij het creëren van succesmomenten en het leren van fouten centraal staan. Tevens biedt het afwisselende programma iedere leerling de mogelijkheid om in één van de onderdelen te excelleren.

Leren leren
Samen met Tilburg University hebben we een eigen leermethode ontwikkeld voor het aanleren en verbeteren van studievaardigheden: Lyceo Leren Leren©. Deze methode steunt op vier pijlers die steeds terugkomen: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Speciaal voor onze basisschoolleerlingen is een junior-variant ontwikkeld, met oefeningen en voorbeelden op hun eigen niveau.

Leesmotivatie
Uit verschillende onderzoeken, de Staat van het Onderwijs 2020 en het Pisa-onderzoek uit 2018, komt naar voren dat de motivatie en leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen daalt. Daarom hebben we in navolging van het advies van de Onderwijsraad het concept close reading opgenomen in ons programma. Hierbij wordt de tijd genomen om verschillende uitdagende teksten aandachtig en in detail te lezen.

Voortgang
We monitoren de vooruitgang van de leerlingen door het nakijken van gemaakte opdrachten en door elke les af te sluiten met een aantal toetsvragen. Hiermee beoordelen we of de leerlingen zich verbeteren ten opzichte van hun startniveau. Ons uitgangspunt hierbij is formatief evalueren volgens de richtlijnen van Stichting Leerplan Ontwikkeling: deze metingen worden dus niet gebruikt als eindoordeel maar helpen ons vooral de leerlingen nog beter te begeleiden.

Onze begeleiders
We werken met begeleiders die peer-to-peer lesgeven, een manier van kennisoverdracht die, onder meer volgens de Education Endowment Foundation, een bewezen positieve impact heeft op de ontwikkeling van leerlingen. Omdat onze begeleiders tevens als rolmodel dienen, kiezen we bewust voor begeleiding door studenten en net afgestudeerden. Zij staan dicht bij de belevingswereld van onze leerlingen en zijn in staat te inspireren, motiveren en vertrouwen te geven.

Partner van de school
Scholen hebben regelmatig contact met hun persoonlijke Opstap-coördinator. Die coördineert meerdere Opstap-trajecten in de regio en stuurt de school wekelijks een voortgangsverslag.

Subsidieregeling en tarieven
In het kader van het Actieplan Gelijke Kansen, verstrekt de overheid volledige subsidie voor deelname aan doorstroomprogramma’s van primair naar voortgezet onderwijs. De kosten voor Lyceo Opstap vallen binnen het subsidiebedrag. Lyceo Opstap kost €950,- per leerling voor het hele traject (groep 8 en brugklas), Of €500,- per leerling voor het po-onderdeel en €600.- per leerling voor het vo-onderdeel. We hanteren een minimale deelname van 20 leerlingen. Als een leerling het lopende programma verlaat, mag een andere leerling instappen. Indien nodig helpen we u graag de subsidieaanvraag in te dienen.

* Schooljaar 2021-2022