Over Lyceo

Persoonlijke aandacht, vertrouwen en een flinke dosis positiviteit. Dat is wat wij leerlingen meegeven. We leren ze plannen of helpen bij dat ene lastige vak. We bieden structuur, als dat thuis even ontbreekt. Onze missie is leerlingen vertrouwen te geven zodat zij succes ervaren op hun eigen niveau en leren met plezier.

Omdat we de beste kwaliteit willen bieden werken wij nauw samen met verschillende hogescholen en universiteiten bij de ontwikkeling van leermethodes en laten wij onze effectiviteit onafhankelijk toetsen. Meer dan 10 jaar ervaring in combinatie met onze frisse blik zorgen ervoor dat scholen graag met ons samenwerken. Gedegen en tegelijkertijd vernieuwend.

Groot in persoonlijke aandacht

Bij Lyceo staat de leerling centraal, dit betekent dat wij altijd maatwerk bieden. We maken met de leerling een persoonlijk plan, benadrukken de sterke kanten en werken samen aan verbeterpunten. We zorgen ervoor dat leerlingen met zoveel mogelijk plezier werken. Want wat je met plezier leert, vergeet je nooit meer.

Wij houden de ouders en de school op de hoogte van de voortgang van de leerling en betrekken hen actief bij onze begeleiding. Middels ouderavonden geven we voorlichting over welke vormen van ouderbetrokkenheid het beste werken.

Voor goede leerprestaties is meer nodig dan plannen, structureren en leren alleen. Wij besteden veel aandacht aan motivatie, werkhouding en het vergroten van zelfvertrouwen van de leerlingen. De beste resultaten bereik je wanneer het hoofd, hart en lijf in balans zijn. We adviseren leerlingen en ouders over het belang van gezonde voeding, regelmatig bewegen en voldoende rust en slaap.

De medewerkers op onze vestigingen door het hele land dragen deze visie actief uit. Gedurende de begeleiding bouwen zij een persoonlijke band op met de leerlingen, wordt er regelmatig pauze gehouden en geven ze gezonde tussendoortjes in een veilige, huiselijke sfeer.

“Bij Lyceo heb ik geleerd hoe je moet leren, ik kan nu veel beter plannen en haal daardoor betere cijfers. Vind het ook heel fijn dat ik thuis bijna niks meer hoef te doen.”

Tim

Deskundig en innovatief

Wij ontwikkelen ons eigen lesmateriaal, testen en (leer-)methodes in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Ons interne ed-tech team werkt continu aan de ontwikkeling van nieuwe apps.

Wij baseren ons altijd op wetenschappelijke bewezen inzichten. Op basis van uitgebreid onderzoek in samenwerking met Tilburg University hebben we Lyceo Leren Leren© ontwikkeld: een methode voor het aanleren en verbeteren van studievaardigheden.

Lyceo is de enige aanbieder in Nederland die het effect van haar dienstverlening wetenschappelijk laat toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Onderzoek heeft inmiddels onder andere aangetoond dat onze examentrainingen en lente- en zomerscholen leiden tot structureel betere studieresultaten.

Jong talent

Wij kiezen er bewust voor te werken met hoogopgeleide studentbegeleiders. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat leerlingen goede resultaten boeken wanneer zij worden begeleid door iemand van (ongeveer) dezelfde leeftijd. Zij staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij de leerlingen en kunnen hen daardoor goed inspireren en motiveren. Alle student-begeleiders zijn hoogvliegers binnen hun studierichting, worden door ons getraind in de Lyceo Leren Leren© methode en werken vanuit onze kernwaarden: deskundigheid, positiviteit en vertrouwen.

Partner van de school

Onze vestigingen worden geleid door vaste vestigingscoördinatoren. Zij zijn dagelijks op de vestiging aanwezig en zijn het aanspreekpunt voor school, leerlingen, ouders en het team van begeleiders. Onze coördinatoren zijn HBO/WO geschoold en hebben een strenge selectieprocedure doorlopen. Zij vormen in de school een betrouwbaar en flexibel afspeelpunt. School en Lyceo bepalen gezamenlijk welke vormen van ondersteuning worden ingezet.

 

Lyceo

 • Groot in persoonlijke aandacht
  Een persoonlijke aanpak voor iedere leerling
 • Positiviteit en vertrouwen
  Coaching gericht op motivatie, zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • Eigen methode: Lyceo Leren Leren©
  Gebaseerd op vier wetenschappelijk bewezen effectieve kernvaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren
 • Als enige bewezen effectief
  Jaarlijks onafhankelijk getoetst door SEO
 • Innovatief en onafhankelijk lesmateriaal
  Ontwikkeld in samenwerking met hogescholen en universiteiten
 • Strenge selectieprocedure en uitgebreid intern trainingsprogramma
  Voor al onze hoogopgeleide student-begeleiders en vestigingscoördinatoren
 • Hoofd, hart, lijf
  Veel aandacht voor gezonde voeding, regelmatig bewegen, een goede nachtrust en voldoende ontspanning

LYCEO EXTRA                   

Als partner van het onderwijs leveren wij graag onze bijdrage aan het bevorderen van kansengelijkheid. Zowel binnen als buiten de school zetten onze medewerkers zich dan ook met hart en ziel in om leerlingen, voor wie toegang tot onze reguliere ondersteuning om diverse redenen moeilijk is, begeleiding te bieden. We bundelen onze initiatieven onder de naam ‘Lyceo Extra’:

 • Lyceo Extra Leerlingen
 • Lyceo Extra Zomerkamp
 • Stichting Lyceo Extra

Lyceo Extra Leerlingen

Het aantal leerlingen dat we kosteloos in onze begeleiding opnemen, “de Lyceo Extra leerlingen”, is van enkele tientallen in 2012 gegroeid naar ruim 600 dit jaar. De begeleiding kan bestaan uit huiswerkbegeleiding, bijles en/of examentraining. De school geeft bij ons aan welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Dit kan om financiële redenen zijn maar bijvoorbeeld ook een complexe thuissituatie of achterstand vanwege langdurige ziekte. Ons doel is om op alle scholen waarmee Lyceo samenwerkt in de vraag naar extra ondersteuning voor deze leerlingen te kunnen voorzien.

Wist u dat…

 • Wij vorig schooljaar honderden leerlingen met het Lyceo Extra-programma hebben ondersteund?
 • Daarbij jongens bij huiswerkbegeleiding in de meerderheid zijn (62%)?
 • Dit bij examentrainingen juist meer meisjes zijn (68%)?

Lyceo Zomerkamp

Uit onderzoek in onder meer de Verenigde Staten blijkt dat de leerachterstand van kinderen op achterstandsscholen groter wordt tijdens de zomervakanties. In deze periode hebben ze minder stimulerende ervaringen dan leeftijdsgenoten die een zomerkamp volgen of op vakantie gaan met hun ouders. Met het Lyceo Extra Zomerkamp bieden we deze leerlingen kosteloos een stimulerende vakantie-ervaring.

Zowel in Den Haag als Rotterdam bieden we leerlingen tussen de 12-15 jaar een weergaloze vakantieweek. Het programma stellen we samen met behulp van externe partners en zit boordevol creatieve, sportieve, leerzame en uitdagende activiteiten. Zo zorgen we samen voor de ultieme zomervakantie-ervaring. We beginnen iedere dag met een gezamenlijk ontbijt en zorgen na het avondprogramma dat de leerlingen weer veilig thuis komen. Ook voor het Zomerkamp dragen de deelnemende scholen de leerlingen aan die hiervoor in aanmerking komen.

Stichting Lyceo Extra  

Aanvullend op deze eigen initiatieven in Nederland wordt Lyceo regelmatig gevraagd hulp te bieden op het gebied van onderwijsondersteuning aan kinderen in het buitenland voor wie toegang tot onderwijs beperkt of zelfs tijdelijk onmogelijk is.

Lyceo draagt graag bij aan het verbeteren van de onderwijskansen van deze kinderen. Met dit doel is ‘Stichting Lyceo Extra’ opgericht. We zamelen geld in onder onze klanten en relaties voor deze stichting. De stichting wordt beheerd door een extern aangewezen bestuur, dat erop toeziet dat het jaarlijks beschikbare bedrag volledig ten goede komt aan onderwijsprojecten voor kinderen in vluchtelingenkampen, kindertehuizen of in andere beperkende omstandigheden. De stichting heeft de opdracht het beschikbare geld uitsluitend rechtstreeks te verstrekken aan kleinschalige en uitvoerende organisaties ter plekke zonder tussenkomst van grote, overkoepelende NGO’s.

Met deze initiatieven zetten wij ons actief in voor de kansengelijkheid in het onderwijs. Solidariteit begint wat ons betreft op school: iedere leerling heeft immers recht op een steuntje in de rug.

Cookie instellingen

Voordat je verder gaat vragen wij toestemming voor het plaatsen van cookies.
Meer informatie