Lyceo Extra

Als grootste onderwijsondersteuner van Nederland zetten wij ons actief in voor kansengelijkheid. Extra ondersteuning is immers niet voor iedereen binnen handbereik. Om financiële redenen, een complexe thuissituatie of door ziekte is voor sommige kinderen persoonlijke aandacht en begeleiding niet vanzelfsprekend. Terwijl deze kinderen dit soms juist zo goed kunnen gebruiken. Voor deze leerlingen is er ons Lyceo Extra-programma. Met dit programma bieden wij dagelijks kosteloos begeleiding aan honderden leerlingen. De school bepaalt wie voor Lyceo Extra in aanmerking komt. Door samen te werken met de scholen kan Lyceo structureel extra plekken beschikbaar stellen in zowel huiswerkbegeleiding als examentraining. De afgelopen jaren zijn wij in staat geweest landelijk duizenden leerlingen via het Lyceo Extra-programma te begeleiden. En met succes. Gemiddeld scoren leerlingen in het Lyceo Extra-programma na een examentraining 1,5 punt hoger op het centraal examen.

Meer informatie

Lyceo Extra Zomerkampen

In de zomer organiseren we in meerdere grote steden het Lyceo Extra Zomerkamp, speciaal voor leerlingen die in de lange zomer niet op vakantie kunnen. Achterliggende gedachte van dit initiatief is dat kinderen in achterstandsituaties juist gedurende deze lange vakantie extra achterstand oplopen omdat zij in die periode, in tegenstelling tot hun klasgenootjes, geen stimulerende ervaringen hebben. Het Lyceo Zomerkamp staat daarom in het teken van talenten ontdekken, spelenderwijs vaardigheden voor de toekomst aanleren en vooral met elkaar onbezorgd veel plezier maken. Lyceo Extra verzorgt de gehele organisatie en uitvoering, waarbij begeleiders van Lyceo zich vrijwillig inzetten als mentor om deze kinderen de tijd van hun leven te geven. We zoeken bij de uitvoering altijd nauwe samenwerking met lokale partijen en gemeenten en maken gebruik van bijdragen van particulieren. Samen zorgen we ervoor dat we het Zomerkamp voor de leerlingen volledig kosteloos kunnen aanbieden. Inmiddels organiseren we zomerkampen in Rotterdam, Den Haag, Enschede en Almere. In 2024 voegen we daar Hengelo aan toe.

Een impressie van een Lyceo Extra Zomerkamp vind je hier.

Leerlingen over Lyceo Extra