Wat is het verschil tussen mitose en meiose?

Mitose en meiose zijn twee processen, waardoor nieuwe cellen worden ontwikkeld (zie BINAS tabel 76-B). Om deze processen te begrijpen moet je eerst kennis hebben over chromosomen. Een mens heeft 46 chromosomen en 23 chromosoomparen. Een chromosoompaar bestaat uit één chromosoom van de moeder en de ander is van de vader. De helft van een chromosoom is een chromatide.

Bij mitose ontstaat uit één cel met 46 chromosomen, twee diploïde cellen (lichaamscellen) met allebei 46 chromosomen.

Bij meiose ontstaat uit één cel met 46 chromosomen, vier haploïde cellen met allebei 23 chromosomen. Haploïde cellen zijn geslachtscellen.

Kijk in tabel 76-B in de BINAS voor de verschillende fases van mitose en meiose!