Uitleg over elasticiteiten

Vind jij elasticiteit ook een moeilijk onderwerp bij economie? Onze trainer Veerle legt het je uit. Bekijk de video en je snapt het!

Wat zijn elasticiteiten?

Elasticiteiten is een sterkte die een verband aangeeft tussen twee procentuele veranderingen. Elasticiteiten worden heel vaak gebruikt om bepalen wat de prijs van bijvoorbeeld een product is, want een elasticiteit geeft aan in hoeverre een prijsverandering gevolgen heeft voor de vraag. Stel je gooit je prijs heel erg omhoog, maar mensen willen het nog steeds evenveel hebben, dan heeft het een niet zo een grote prijselasticiteit. Of ook wel een inelastische prijselasticiteit. Daar gaan we het dus allemaal over hebben.

Hoe bereken je elasticiteit?

Ik heb in mijn stappenplan opgeschreven hoe je die kan berekenen en de begrippen die daarbij nodig zijn, wat je moet doen om een elasticiteit te berekenen. Let hierbij op: een elasticiteit is geen percentage, maar het is echt een elasticiteit, dus je gebruikt een e om aan te geven dat het daarom gaat. Om dat te berekenen, die e, hebben we een stappenplan opgeschreven. Die zie je hier.
Hiervoor bereken je eerst de procentuele verandering van de oorzaak, oftewel de verandering in de prijs of de verandering in inkomen. Procentuele verandering bereken je met:

(Nieuw-Oud )/(Oud )× 100%

Deze fomule moet je echt uit je hoofd weten, want die komt altijd van pas. Vervolgens bereken je ook de procentuele verandering voor de vraag, dus het gevolg, want je prijs of inkomen is veranderd. Wat gebeurt er met de vraag? Dat kun je weer met deze formule berekenen en uiteindelijk kun je de formule van de elasticiteit invullen, ofwel de e. Dat is de procentuele verandering van het gevolg delen door de procentuele verandering. Dan krijg je daaruit een elasticiteit. Die geef je aan met een e en nooit met %-teken.

Welke soorten inkomenselasticiteit zijn er?

Je hebt prijselasticiteit en inkomenselasticiteit. Allereerst inkomenselasticiteit, daar komt altijd een getal uit oftwel een e uit. Die inkomenselasticiteit kun je indelen in 3 categorieën, namelijk: primair, inferieur en luxe. Primair betekent dat het een inelastische reactie geeft, oftewel als je inkomen heel erg omhooggaat of heel erg omlaag, ga je niet meer of minder van dat product kopen. Waar je dan aan kan denken is bijvoorbeeld brood, omdat je dat altijd nodig hebt.
Inferieure goederen, daar staat een minnetje voor. Hiermee bedoel ik dat er een negatief verband is voor inferieure goederen. Een negatief verband betekent: als het een omhoog gaat, gaat het ander omlaag. Of als het een omlaag gaat, gaat het ander omhoog. Hiermee wordt het bedoeld als jouw inkomen bijvoorbeeld heel erg daalt, dan gaat de gevraagde hoeveelheid van het product enorm omhoog. Een voorbeeld hierbij is huismerkproducten, want als jij steeds minder gaat verdienen ga je steeds meer huismerkproducten kopen in plaats van bijvoorbeeld de A merken. Dat zijn inferieure goederen.
Bij luxegoederen heb je een plusje, namelijk een positief verband. Luxegoederen kun je herkennen aan als de e groter is dan één en hiermee wordt bedoeld dat hoe meer jij gaat verdienen, hoe meer je van dat soort producten gaat kopen. Oftewel als jij steeds meer geld gaat vinden ga je bijvoorbeeld dure horloges of dure auto’s kopen. Dat zijn luxegoederen.

Wat is prijselasticiteit?

Bij prijselasticiteit spreek je van een inelastische reactie of een elastische reactie. Oftewel de prijs verandert en in hoeverre verandert daarmee ook de gevraagde hoeveelheid. Een inelastische reactie (tussen de min één en één) geeft aan dat de gevraagde hoeveelheid niet zoveel veranderd als jij jouw prijs verandert. Dat is heel fijn, want dat betekent dat jij je prijs omhoog kan doen en dat mensen nog steeds blijven kopen. Een elastische reactie (minder dan min één of meer dan één) daarentegen betekent als jij je prijs omhoog of omlaag doet, veel meer of minder mensen het willen hebben. Dit is altijd heel belangrijk om te weten, want daarmee kan je makkelijker je prijs bepalen. Als je hier niet naar gekeken hebt en je doet je prijs omhoog en het blijkt een heel elastisch product te zijn, wil het opeens niemand het meer hebben. Dat is dus niet handig.

Wat zijn substitutiegoederen en complementaire goederen?

Dan heb je nog substitutiegoederen en complementaire goederen. Substitutiegoederen hebben een positief verband. Dat betekent dat ze vervangbaar voor elkaar zijn. Hierbij kun je denken aan koffie en thee, dus als er geen koffie is drink jij altijd thee. Waarom is dat dan een positief verband? Stel dat de prijs van koffie enorm omhooggaat, betekent dat ook gelijk dat de gevraagde hoeveelheid van thee enorm omhoog gaat, want koffie is namelijk duurder geworden. Als koffie heel duur wordt denk je: “Nou dan ga ik thee drinken” dus de gevraagde hoeveelheid van thee gaat omhoog.

Complementaire goederen, dat zijn goederen die bij elkaar horen, zoals koffie en koffiemelk. Als je altijd koffiemelk in je koffie doet dan hebben deze producten een negatief verband. Hiermee wordt bedoeld als de prijs van koffie enorm omhooggaat, heb je ook geen koffiemelk meer nodig, dus dan gaat de gevraagd hoeveelheid van koffiemelk omlaag. Als de prijs van de éen omhooggaat, gaat de gevraagde hoeveelheid van de andere omlaag. Dat is een complementair goed.

Je moet goed weten wat die begrippen zijn en vooral ook voor jezelf wat voorbeeldjes erbij bedenken.

Abonneer op ons YouTube kanaal voor meer video’s!

Nog meer video’s van onze trainers bekijken waarin ze je alles uitleggen over moeilijke vakken? Abonneer je dan op ons Lyceo YouTube kanaal!

Examentraining Economie volgen?

Met de examentraining economie van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentraining economie wordt gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn. 

Meld je aan!

Op de pagina Examentraining lees je meer over wat Examentraining bij Lyceo inhoudt.
Op de pagina Oefenexamens Economie kun je veel verschillende oefenexamens vinden.
Op de pagina Economie Tips & Tricks vind je allerlei tips die jouw helpen bij de voorbereiding op je examen