Wat is prijselasticiteit?

Prijselasticiteit geeft aan hoe groot de reactie van vraag en aanbod op een prijsverandering van een product is.

Een product is inelastisch als de prijsverandering van een product een zwakke reactie heeft op de markt. Hierbij kan gedacht worden aan medicijnen. Als de medicijnen noodzakelijk zijn voor een consument, zal de prijsverandering geen grote reactie hebben op de markt. De consument blijft het product kopen, ondanks de hogere prijs.

Als het resultaat tussen -1 en 1 valt is de prijs van een product inelastisch.

Een product is elastisch als de prijsverandering een grote reactie heeft op de markt. Als de prijs van een A-merk toe neemt, zal de vraag afnemen. De consumenten hebben namelijk genoeg alternatieven die goedkoper zijn.

Als het resultaat lager dan -1 of hoger dan 1 uitvalt, is het product elastisch.