Uitleg over het hofstelsel en het feodale stelsel

Weet jij wat het verschil is tussen het hofstelsel en het feodale stelsel? Toptrainer Silke legt het je uit.

Hoe ontstond het feodale stelsel?

In de vroege middeleeuwen ontstond in West-Europa een onveilige situatie. Het West Romeinse Rijk was uit elkaar gevallen en het centrale bestuur viel weg. De geldeconomie verdwenen; er werd geen handel meer gedreven; het leger kon niet langer goed functioneren en de wegen werden niet meer goed verzorgd. Nieuwe heersers konden in deze chaotische situatie hun gebied niet goed centraal besturen. Ze konden immers geen ambtenaren betalen, want er was geen geldeconomie meer. Om een enigszins functionerend bestuur op te zetten, verdeelden zij hun rijk in verschillende stukken. Zij leenden hun grond dus uit aan zogenoemde vazallen. Dat waren mannen die hen trouw hadden gezworen en deze mannen worden daarom ook wel leenmannen genoemd. Zij mochten immers het gebied in leen nemen en in ruil daarvoor mochten zij belasting heffen. Een onbedoeld gevolg hiervan was dat deze leenmannen het geleende gebied op den duur als hun eigen bezit beschouwde, ze maakten hun titel erfelijk. De leenheer kon op den duur dus geen invloed meer uitoefenen op het gebied. Deze bestuursvorm moet daarom als een zwakke basis worden gezien voor het besturen van een rijk.

Wat voor samenleving ontstond na het wegvallen van de geldeconomie?

Met het wegvallen van de geldeconomie, het verval van steden en het verdwijnen van handel verdween de agrarische banen, oftewel de landbouw stedelijke samenleving van de Romeinen. Daarvoor in de plaats kwam een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd rondom het hofstelsel en de horigheid. Een samenleving waarin handel, nijverheid en diensten een belangrijke rol speelde, viel dus weg. Een landbouwsamenleving, waarbij het overgrote merendeel van de bevolking boer was, kwam daarvoor in de plaats.

Hoe ontstond het hofstelsel?

Veel van deze boeren hadden het zwaar, want het gebied waarin zij woonde werd regelmatig geplunderd of aangevallen. Boeren zochten daarom bescherming bij een lokale heer. In ruil voor deze bescherming leverde de boeren een deel van hun vrijheid in en moesten zij herendiensten verrichten. Dat wil zeggen dat zij moesten werken op het land van de heer; dieren voor hem moesten houden en andere klusjes voor hem moesten opknappen. Deze boeren worden daarom ook wel horige genoemd en het stelsel waarin zij werkte het hofstelsel. Ik hoop dat je nu beter begrijpt wat het feodale stelsel is en wat het hofstelsel is

Abonneer op ons YouTube kanaal voor meer video’s!

Nog meer video’s van onze trainers bekijken waarin ze je alles uitleggen over moeilijke vakken? Abonneer je dan op ons Lyceo YouTube kanaal!

Examentraining geschiedenis volgen?

Met de examentraining geschiedenis van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentraining Biologie wordt gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn. 

Meld je aan!


Op de pagina Examentraining lees je meer over wat Examentraining bij Lyceo inhoudt.
Op de pagina Oefenexamens geschiedenis kun je veel verschillende oefenexamens vinden.
Op de pagina geschiedenis Tips & Tricks vind je allerlei tips die jouw helpen bij de voorbereiding op je examen.