Uitleg over sociale zekerheid en de verzorgingsstaat

Vind jij het stelsel van sociale zekerheid en de verzorgingsstaat ook moeilijke onderwerpen? Onze trainer Silke legt het je uit. Bekijk de video en je snapt het!

Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een tweedeling in Europa. Het westen staat onder invloed van de Verenigde Staten en het kapitalisme en het oosten staat onder invloed van de Sovjet Unie en het communisme. Vanaf 1947 krijgt Nederland steun van het Amerikaanse Marshallplan. Dat was een economisch herstelplan waarbij Nederland en andere West Europese landen geld en goederen kregen van Amerika om de economie weer op te bouwen.

Wat waren de gevolgen van het Marshallplan?

Nederland ondervond veel voordeel van deze hulp. De economie herstelde zich naar 1950 snel en zorgt voor een enorme welvaartsgroei voor een groot deel van de bevolking. De economische welvaart zorgt voor het ontstaan van de consumptiemaatschappij met veel vrijheid, waarin mensen meer luxe producten konden kopen en meer vrije tijd kenden. Ook werd Nederland een verzorgingsstaat. Dat wil zeggen dat de regering wetten maakte om de oudere, zieke, werkloze en weduwe van Nederland te beschermen. Daarmee werd de rol van de overheid veel groter dan zij was voor de Tweede Wereldoorlog, waarin zij vooral als een nachtwakersstaat optrad. Dat wil zeggen dat de overheid minimaal ingrijpt in het leven van de burgers. De overheid kon Nederland na de Tweede Wereldoorlog een verzorgingsstaat maken door premies op te leggen en door belasting te heffen. Mensen die werkten, betalen verplicht premies, waardoor de uitkeringen konden worden betaald.

Wat gebeurde er in de jaren 60 met de lonen?

Voor een lange periode bleven de lonen laag. In de jaren 60 ontstond er zoveel werk dat er een tekort aan arbeidskrachten ontstond. Vanaf 1963 werden de lonen vrijgelaten en was er sprake van een ware loon explosie, waardoor werkenden steeds meer geld hadden en luxe producten konden gaan kopen.

Wat waren de gevolgen van de crisis in de jaren 70?

In de jaren 70 ontstaat er echter een langdurige crisis. Het was een periode waarin de werkloosheid steeg en meer mensen een uitkering ontvingen, terwijl de mensen die een premie betaalden omlaag ging. Om dit probleem op te lossen, maakte de overheid afspraken met werkgevers en werknemers. Dat samenwerken van overheid, werknemers en werkgevers noemen we het poldermodel. Er werd afgesproken dat de lonen niet te veel zouden stijgen, zodat Nederland beter kon concurreren op de internationale markt. Tegelijkertijd zouden de belastingen en premies niet worden verhoogd en werden de regels voor het verkrijgen van een uitkering strenger. Langzaam zou dat zijn vruchten afwerpen.

Hopelijk begrijp je nu beter hoe het stelsel van sociale zekerheid en de verzorgingsstaat werkt.

Abonneer op ons YouTube kanaal voor meer video’s!

Nog meer video’s van onze trainers bekijken waarin ze je alles uitleggen over moeilijke vakken? Abonneer je dan op ons Lyceo YouTube kanaal!

Examentraining geschiedenis volgen?

Met de examentraining geschiedenis van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentraining Biologie wordt gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn. 

Meld je aan!


Op de pagina Examentraining lees je meer over wat Examentraining bij Lyceo inhoudt.
Op de pagina Oefenexamens geschiedenis kun je veel verschillende oefenexamens vinden.
Op de pagina geschiedenis Tips & Tricks vind je allerlei tips die jouw helpen bij de voorbereiding op je examen.