Basisschoolbegeleiding bij u op school

Leerlingen met behoefte aan extra hulp en differentiatie op veel verschillende niveaus: een combinatie die het werk op een basisschool soms tot een uitdaging maakt. Ook door het lerarentekort hebben steeds meer scholen moeite om het onderwijs te bieden dat zij voor ogen hebben. Herkent u dit ook en bent u op zoek naar een samenwerkingspartner die u hierbij helpt? Lyceo biedt extra ondersteuning wanneer dat nodig is.

Hieronder geven we meer uitleg over de verschillende programma’s die we op basisscholen aanbieden. In overleg bekijken we welk programma het best aansluit bij de behoefte van uw school. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens achterlaten waarna wij zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een persoonlijk gesprek.

Aan de slag met taal en rekenen

Met dit programma bieden wij gedurende een korte periode vakinhoudelijke begeleiding aan leerlingen uit groep 3 t/m 8 met als doel de taal- en rekenvaardigheden te versterken. De school kan kiezen voor een programma volledig gericht op taalvaardigheden of een combinatie van taal en rekenen. De leerlingen gaan aan de slag  met materiaal van Lyceo, waarbij verschillende onderdelen uit de leerlijn taal en rekenen aan bod komen. Daarnaast is er ook aandacht voor leesmotivatie. De begeleiding is in kleine groepjes, zodat er voldoende persoonlijke ondersteuning gegeven kan worden.

Klaar voor de brugklas

De overgang van de basisschool naar de brugklas is voor veel leerlingen lastig. Het doel van dit programma is de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te vergemakkelijken door leerlingen kennis te laten maken met studievaardigheden die van belang zijn in de brugklas. Dit inhoudelijke programma wisselen we af met leerzame spellen en energizers. Ook kan er aandacht besteed worden aan de cognitieve vaardigheden, zodat leerlingen zich goed voorbereiden op de eindtoets en deze kennis kunnen benutten in de brugklas.

Afhankelijk van de behoeften op uw school wordt een keuze gemaakt voor de exacte inhoud en intensiteit van het programma. Ook bij dit programma werken we met ons eigen, unieke lesmateriaal.

CodeLab

Digitale vaardigheden en programmeerkennis zijn onmisbaar om de wereld om ons heen te begrijpen. Met CodeLab bieden wij een volledig verzorgd lesprogramma voor groep 7 en 8, waarin leerlingen kennismaken met de beginselen van het coderen en programmeren. U heeft keuze uit de verschillende CodeLabs: Microsoft Office, cybersecurity en games maken.

CodeLab is ontwikkeld conform de leerlijnen van SLO en Kennisnet, opgezet als basis om digitale geletterdheid op te nemen in het curriculum. Binnen deze leerlijnen is er aandacht voor ICT-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden.

Lyceo Opstap

Met Lyceo Opstap begeleiden we leerlingen die op een hoger niveau kunnen en willen instromen, maar minder kans hebben om die ambitie waar te maken. We begeleiden op school leerlingen in het laatste halfjaar van groep 8 en in het eerste halfjaar van de brugklas. Hierbij worden cognitieve vaardigheden (taal en rekenen) en metacognitieve vaardigheden (plannen, structureren, herhalen en reflecteren) versterkt.

Meer over Lyceo Opstap

Laat uw contactgegevens achter

Hoe ervaren onze partners de samenwerking met ons?

We kunnen ons goed voorstellen dat u graag wilt weten hoe andere scholen de samenwerking met Lyceo ervaren. Daarom stelden we een aantal vragen aan schoolpartners en delen hun inzichten graag met andere scholen.