Lyceo LOB-Werkwijze

Bij Lyceo LOB werken we volgens de scrum-methode. Dit is een framework dat gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van producten in teamverband.

In de praktijk

Elke drie weken bekijken wij onze prioriteiten en besluiten we waar we de komende drie weken aan gaan werken. Om de focus te behouden zijn dit vaak verschillende dingen die met elkaar samenhangen en zo één duidelijke sprintdoel vormen.

Aan dit sprintdoel wordt vervolgens de komende drie weken gewerkt en opgeleverd. In de driewekelijkse sprint review presenteren we het opgeleverde deel en kan iedereen vragen stellen en feedback geven. Aan de hand van deze feedback komen er weer nieuwe dingen naar boven die weer mee dingen in de volgende sprintplanning.

Wij werken dus niet met jaarplanningen of volledig uitgewerkte projectplannen, maar kunnen op deze manier met de flexibele wensen van de maatschappij meebewegen.

Ik wil ook meedoen!