Lenteschool of Zomerschool van Lyceo

Waarom een Lente- of Zomerschool?

Uit onderzoek blijkt dat het percentage zittenblijvers in Nederland relatief hoog is. Dit percentage neemt de laatste jaren bovendien verder toe. Er kunnen goede redenen zijn om een leerling te laten doubleren, maar in andere gevallen geldt dat er slechts ondermaats gepresteerd wordt op één of enkele vakken. Zittenblijven is voor deze leerlingen vaak demotiverend en draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan.

Tijdens de Lente- of Zomerschool krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. Door deelname aan de Lente- of Zomerschool is het mogelijk dat zij, net als hun klasgenootjes, toch overgaan naar het volgende leerjaar.

Voor wie is de Lente- of Zomerschool?

Scholen kiezen zelf of ze de Lente- of Zomerschool wel of niet organiseren en of ze het zelf opzetten en uitvoeren of dit uitbesteden aan een externe partij zoals Lyceo. Tijdens de rapportvergaderingen wordt door de school besloten welke leerlingen in aanmerking komen voor preventief de Lenteschool of een tweede kans in de Zomerschool. U kunt uw zoon/dochter niet zelf opgeven, wel kunt u beslissen over deelname. Op basis van de toetsresultaten die behaald worden tijdens de Lente- of Zomerschool, bepaalt de school of de leerling wel of niet overgaat naar het volgende leerjaar.

Doet de school van uw zoon/dochter niet mee? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan samen met u of wij uw zoon/dochter kunnen ondersteunen met vakinhoudelijke begeleiding en/of het verbeteren van studievaardigheden.

Lyceo Lente- of Zomerschool – Wat kunt u verwachten?

Gedurende de Lente- en Zomerschool gaan leerlingen één of twee weken intensief aan de slag. Er wordt gewerkt in een positieve, huiselijke en motiverende sfeer. Het programma van de Lente- en Zomerschool verschilt per school en wordt door de betreffende school gecommuniceerd met de ouder(s)/verzorger(s).

Onze medewerkers

De wo-geschoolde orthopedagogen en/of psychologen die bij Lyceo dagelijks verantwoordelijk zijn voor de huiswerkbegeleiding op onze vestigingen zijn tijdens de Lyceo Lente- en Zomerschool het vaste aanspreekpunt voor de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de school.

De vakinhoudelijke begeleiders van Lyceo zijn hoogvliegers in hun HBO/WO-studie en hebben het selectie- en trainingstraject van Lyceo met succes doorlopen.

Over Lyceo

Lyceo is de meest gevraagde examentrainer, huiswerkbegeleider en bijlesgever van Nederland. Lyceo maakt onderdeel uit van een landelijk kennisnetwerk. Jarenlange ervaring van diverse huiswerkinstituten en onderwijsbegeleiders komt daarin samen. Lyceo begeleidt leerlingen vanaf de basisschool tot en met de eindexamenklas. De individuele leerling staat bij Lyceo centraal. Wij werken op basis van vertrouwen en persoonlijke aandacht.

Meer weten over de verschillende mogelijkheden van begeleiding bij Lyceo? Neem dan contact met ons op!

Lente- of Zomerschool voor scholen

Heeft u interesse in Lente- of Zomerschool op uw school door Lyceo? Neem gerust contact op:
T: 071 – 79 000 40
E: info@lyceo.nl