Uitleg over demografisch transitiemodel

Hoi, ik ben Sietse. Ik ben examentrainer aardrijkskunde bij Lyceo en in dit filmpje ga ik uitleggen wat het demografisch transitiemodel is.

Wat is het demografisch transitiemodel?

Ik heb voor jullie het demografisch transitiemodel op het bord getekend. Daarin zie je drie lijnen. De blauwe lijn staat voor de bevolking, de groene staat voor het sterftecijfer en de rode voor het geboortecijfer. Op basis van die laatste twee, de groene en de rode lijn, kan ik de demografie indelen in vier verschillende fases en misschien nog wel met een fase 5.

Hoe werkt het demografisch transitiemodel?

  • Fase 1: Het geboorte en het sterftecijfer zijn nagenoeg gelijk. Dat komt omdat er na de geboorte al veel kinderen overlijden, omdat er nog te weinig goede gezondheidszorg is. Eigenlijk zijn er op dit moment geen landen meer in de wereld die in fase 1 zitten, dus waarin dus het sterftecijfer nog heel erg hoog is.
  • Fase 2: Hier begint de gezondheidszorg van een land te verbeteren. Daardoor zie je dat de groene lijn van het sterftecijfer snel omlaag gaat, door de betere gezondheidszorg. Veel landen in Afrika zitten nog in deze fase omdat er nog wel heel veel kinderen worden geboren maar er niet meer zoveel sterven als ze net geboren zijn.
  • Fase 3: Hier begint ook het geboortecijfer te dalen. Mensen komen er achter dat ze eigenlijk geen twintig kinderen nodig hebben om zichzelf later te onderhouden, om voor ze te kunnen zorgen, waardoor het geboortecijfer daardoor ook begint te dalen.
  • Fase 4: Het geboortecijfer en sterftecijfer grofweg aan elkaar gelijk, bijvoorbeeld in Nederland. In Nederland komen er nauwelijks nog nieuwe mensen bij door geboortes maar vooral omdat er veel migranten naar Nederland komen.
  • Fase 5: In deze fase zie je dat het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer. Dat krijg je zodra een land zodanig vergrijst is dat er meer mensen overlijden dan dat er jaarlijks bijkomen. Op dit moment is dat zo in Japan. Japan heeft eigenlijk een bevolkingskrimp in plaats van een bevolkingsgroei.

Hoeveel groeit de wereldbevolking?

Dat kan je zien in de blauwe lijn. In het begin zijn het geboorte en sterftecijfer nog aan elkaar gelijk. Daardoor groeit de bevolking eigenlijk bijna niet. In fase 2 is het geboortecijfer veel hoger dan het sterftecijfer waardoor er een sterkte stijging van de gehele wereldbevolking plaatsvindt. Vanaf fase 3 heb je nog steeds een grote stijging, maar zie je dat het langzaam afneemt. In fase 4 en 5 neemt de bevolking van de wereld eigenlijk nauwelijks meer toe.

Abonneer op ons YouTube kanaal voor meer video’s!

Nog meer video’s van onze trainers bekijken waarin ze je alles uitleggen over moeilijke vakken? Abonneer je dan op ons Lyceo YouTube kanaal!

Bekijk bovenstaande video op YouTube hier.

Examentraining Aardrijkskunde volgen?

Met de examentraining aardrijkskunde van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentraining aardrijkskunde wordt gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn. 

Meld je aan!


Op de pagina Examentraining lees je meer over wat Examentraining bij Lyceo inhoudt.
Op de pagina Oefenexamens aardrijkskunde kun je veel verschillende oefenexamens vinden.
Op de pagina Aardrijkskunde Tips & Tricks vind je allerlei tips die jouw helpen bij de voorbereiding op je examen.