Examentraining aardrijkskunde volgen?

Een examentraining aardrijkskunde duurt twee dagen. In deze twee dagen nemen we alle examenstof door, tot je alles onder de knie hebt! We behandelen iedere dag twee à drie onderwerpen, zodat na twee dagen alles besproken is. We gaan samen aan de slag met oefenexamens en nemen volgens een stappenplan de opdrachten door. Hoe kun je de vragen nu het beste beantwoorden? Daar hebben we het GOAARD-stappenplan voor ontwikkeld, specifiek voor aardrijkskunde examentrainingen. Tijdens de examentraining zullen we uitgebreider ingaan op hoe dit stappenplan nu precies werkt. Als je met de examentraining aan de slag gaat, krijg je van ons een lijst met de belangrijkste begrippen en hun betekenis erachter, die je voor je examen moet kennen en bij ons effectief leert toepassen. Je leert daarnaast hoe je vragen goed leest en kan herkennen wat voor soort vraag het is, dus hoe je er goed antwoord op kan geven zonder punten mis te lopen op je eindexamen.

Voordelen van een examentraining aardrijkskunde

 • Gemiddeld 0,7 punt hoger op je (eind)examen
 • Training in kleine groepen
 • Zelfvertrouwen door uitleg en oefenexamens
 • Stevigere grip op de lesstof
 • Elk weekend en alle schoolvakanties
 • Altijd in de buurt
Boek nu! 

Hoe werkt een Lyceo examentraining aardrijkskunde?

Voor het vmbo-examen is topografie een belangrijk onderdeel, dus ook daar wordt zeker veel aandacht aan besteed. Dit doen we door je een overzicht te geven van de provincies, belangrijke plaatsen en wateren van Nederland en andere belangrijke plaatsen, wateren en gebergtes in Europa en de wereld. Daarnaast bespreken we ook het weer en klimaat, en bevolking en ruimte. Op het havo-examen ben je veel bezig met meer maatschappelijke vraagstukken, zoals samenhangen en verschillen in de wereld, en nationale en lokale vraagstukken. Maar ook het stukje geografie wordt natuurlijk meegenomen, samen met de gebiedskenmerken. Ook op het vwo-examen staan maatschappelijke vraagstukken veelal in het middelpunt van de belangstelling bij aardrijkskunde. Samenhang en verscheidenheid in de wereld en nationale en regionale vraagstukken zijn een terugkerend onderwerp. Maar niet geheel onbelangrijk zijn de onderwerpen gericht op de natuur en het klimaat, zoals de aarde als natuurlijk systeem, en afbakening en gebiedskenmerken.

Bij ieder stuk theorie dat we bespreken met zijn allen, zullen we ook een aantal oefenopdrachten maken. Je leert het GOAARD-stappenplan in de praktijk brengen, de theorie toepassen en de bijgeleverde kaarten goed lezen en gebruiken! Per onderdeel zijn er ook een aantal subdoelen genoteerd, zodat helder is wat belangrijk is om te weten en te kunnen aan het einde van je examentraining. Belangrijk is dat het programma dat opgesteld is, een richtlijn is. Je kan de opdrachten op je eigen tempo maken en de trainer altijd om hulp vragen. Zo zorgen we er samen voor dat jij helemaal voorbereid bent op jouw examen aardrijkskunde en je vol vertrouwen het gymlokaal kunt betreden.

Onderwerpen examentraining aardrijkskunde
 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vwo aardrijkskunde examentraining?

  • Geografische benadering
   • Werken met de atlas en bronnen: interpreteren, analyseren, combineren en verklaren van verschijnselen; geografische vragen herkennen en beantwoorden; dimensies en schaalniveaus herkennen.
  • Wereld
   • Mondiale spreidings- en relatiepatronen verklaren; het proces van mondialisering vanuit verschillende dimensies beschrijven; en gebieden beschrijven en vergelijken aan de hand van economische, demografische en sociaal-culturele indicatoren.
  • Aarde
   • Endogene en exogene processen beschrijven; het ontstaan van de grote windsystemen en zeestromingen, weer en klimaat beschrijven en verklaren; en de invloed van geofactoren, waaronder de mens, op natuur en milieu in verschillende landschapszones beschrijven en verklaren.
  • Gebiedskenmerken: Zuid-Amerika
   • Sociaalgeografische en fysisch-geografische processen in Zuid-Amerika beschrijven; het ontwikkelings- en democratiseringsproces van Zuid-Amerika beschrijven; actuele vraagstukken en problematiek binnen Zuid-Amerika beschrijven en analyseren; en toekomstscenario’s van Zuid-Amerika beschrijven en onderbouwen.
  • Leefomgeving
   • De kenmerken van de stroomgebieden van de Rijn en Maas beschrijven; de waterproblematiek in Nederland en de menselijke rol hierin herkennen en beschrijven; stedelijke vraagstukken benoemen, analyseren en beoordelen; de leefbaarheid van een wijk beschrijven en een stedelijk beleid beoordelen.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een havo aardrijkskunde examentraining?

  • Geografische benadering
   • Werken met de atlas en bronnen: interpreteren, analyseren, combineren en verklaren van verschijnselen; geografische vragen herkennen en beantwoorden; dimensies en schaalniveaus herkennen.
  • Wereld
   • Mondiale spreidings- en relatiepatronen verklaren; het proces van mondialisering vanuit verschillende dimensies beschrijven; en gebieden beschrijven en vergelijken aan de hand van economische, demografische en sociaal-culturele indicatoren.
  • Aarde
   • Endogene en exogene processen beschrijven; het ontstaan van de grote windsystemen en zeestromingen, weer en klimaat beschrijven en verklaren; en de invloed van geofactoren, waaronder de mens, op natuur en milieu in verschillende landschapszones beschrijven en verklaren.
  • Gebiedskenmerken: Brazilië
   • Sociaalgeografische en fysisch-geografische processen in Brazilië beschrijven; het ontwikkelings- en democratiseringsproces van Brazilië beschrijven; actuele vraagstukken en problematiek binnen Brazilië beschrijven en analyseren; en toekomstscenario’s van Brazilië beschrijven en onderbouwen.
  • Leefomgeving
   • De kenmerken van de stroomgebieden van de Rijn en Maas beschrijven; de waterproblematiek in Nederland en de menselijke rol hierin herkennen en beschrijven; stedelijke vraagstukken benoemen, analyseren en beoordelen; de leefbaarheid van een wijk beschrijven en een stedelijk beleid beoordelen.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vmbo aardrijkskunde examentraining?

  • Bronnen van energie (SE)
   • Welke vormen van fossiele energie er zijn; welke vormen van duurzame energie er zijn; welke vormen van energie prominent zijn in Nederland, Frankrijk en Brazilië en wat daar de verklaring achter is.
  • Arm en rijk (SE)
   • Verschillen tussen arm en rijk in de buurt beschrijven; het verschil tussen welvaart en welzijn; het verschil tussen arm en rijk in Nederland, de Verenigde Staten en Nigeria beschrijven.
  • Grenzen en identiteit (SE)
   • Type grenzen; identiteit definiëren; grenzen in Nederland en België beschrijven; voorbeelden van grensconflicten in Rusland geven; de oorzaak van grensconflicten in Rusland aanduiden.
  • Weer en klimaat (CE)
   • Welke verschillende factoren van invloed zijn op het weer/klimaat; wat de klimatologische kenmerken van Nederland, Spanje en de Verenigde Staten van Amerika zijn; hoe tornado’s en orkanen tot stand komen en wat hier de gevolgen van zijn; welke invloed de mens heeft op het klimaat en hoe deze invloed verminderd kan worden.
  • Water (CE)
   • Uit welke onderdelen een rivier bestaat en wat de kenmerken van verschillende rivieren zijn; welke invloed de mens heeft op de watervoorziening; welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen wateroverlast; welke waterproblematiek er is in Nederland, in het Midden-Oosten en in China.
  • Bevolking en ruimte (CE)
   • Welke verschillende factoren een rol spelen bij natuurlijke en sociale bevolkingsontwikkelingen; hoe de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in Nederland, Duitsland en China eruitzien en hier vergelijkingen tussen maken.

Waarom een examentraining van Lyceo?

Lyceo werkt met zorgvuldig gekozen, hoogopgeleide student-begeleiders. Zij stomen je in twee dagen klaar voor je examen aardrijkskunde. Deze begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij leerlingen en kunnen jou daardoor goed inspireren en motiveren. Hiernaast werkt Lyceo samen met hogescholen en universiteiten om eigen lesmateriaal te ontwikkelen dat elk jaar geheel vernieuwd en aangepast wordt. We zorgen dat je door dit lesmateriaal de examenstof voor het vak aardrijkskunde goed in de vingers hebt, herhalen alle stof en helpen je met de onderdelen waar je moeite mee hebt. Naast de voorbereidingen op school is dit een uitstekend extra steuntje in de rug waardoor jij met meer zelfvertrouwen en kennis je examenperiode(s) ingaat.

Examentraining geven is ons vak: gemiddeld 0,7 punt hoger op je eindcijfer

Met de examentraining aardrijkskunde van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw school- en eindexamen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentrainingen aardrijkskunde worden gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn.

Meld je aan voor jouw examentraining aardrijkskunde!

Een examentraining aardrijkskunde volgen op een Lyceo-vestiging bij jou in de buurt? Dat kan! Boek direct een examentraining via de button hieronder.

Boek een examentraining

Hulp bij het leren

Lyceo Examen Oefenen
Met Examen Oefenen herhaal je wat je tijdens de Lyceo examentraining leert, kun je thuis extra oefenen en weet je nóg beter wat je tijdens het centraal examen kunt verwachten. Hierdoor kun je tijdens het centraal examen onderwerpen en vragen makkelijker herkennen en ben je beter in staat de opgaven te beantwoorden.
Lyceo Samenvatting
Lyceo Samenvatting is een handig en compact boekje met de volledige samenvatting van de theorie voor het centraal examen, aangevuld met voorbeelden en hulpmiddelen zoals begrippen- en woordenlijsten. Je kunt Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining aanschaffen of los bestellen. De boekjes zijn verkrijgbaar voor alle vakken op het vmbo-tl, de havo en het vwo. Zo ben jij écht goed voorbereid op je eindexamens.
Lyceo Legt Uit 
Elke week posten wij filmpjes van onze toptrainers, van alle vakken en alle niveaus! Van molrekenen tot het moessonklimaat en van drogredenen tot het herleiden van formules. Abonneer je dus snel op ons kanaal om niets te missen.
Ezelsbruggetje.nl
Met ezelsbruggetjes wordt huiswerk maken een stuk leuker en gemakkelijker! Met een handig ezelsbruggetje vergeet je nooit meer belangrijke rijtjes of formules.
Oefenexamens
Het oefenen van examens kan je heel goed helpen! Bij ons vind je oefenexamens voor elk vak en elk niveau.