Uitleg over Rivieren – debiet, regiem, verval, verhang

Hoi ik ben Sietse, ik ben examentrainer aardrijkskunde. Na deze uitleg kan jij de begrippen debiet, regiem, verval en verhang goed uit elkaar houden.

We hebben vier begrippen die iets met rivier te maken hebben; het regiem, debiet, verval en verhang. Ik begin even met het debiet.

Wat is debiet?

Het debiet is eigenlijk alsof ik een net span over de hele breedte van de rivier, en ik ga meten hoeveel water er daar doorheen stroomt. Dat kan ik dan meten over een bepaalde tijdseenheid, bijvoorbeeld over een heel jaar. Dan meet ik dus hoeveel water er door dat denkbeeldige net heen stroomt in een heel jaar, maar ik kan het bijvoorbeeld ook per maand meten of per dag zelfs.

Wat is het regiem?

Het regiem zegt iets over hoe het water verdeelt is over een heel jaar. Ik kan bijvoorbeeld, als ik een denkbeeldig regiem teken, zien dat er in het eerste deel van het jaar en in het laatste deel van het jaar meer water is dan in de zomer.

Het regiem geeft aan hoe de hoeveelheid water in een rivier verdeeld is over een jaar. Met het debiet kijk je juist naar het totaal plaatje.

Wat zijn verval en verhang?

Dit gaat over hoeveel een rivier naar beneden gaat, hoe sterk deze daalt. Ik heb hier een rivier getekend, van de monding tot aan de oorsprong waar de rivier begint. Over deze totale afstand daalt de rivier 1100 meter, dat noem je het verval. Het verval is hoeveel meter de rivier naar beneden gaat.

Het verhang is als je de 1100 meter verval ga vergelijken met de afstand, dus bijvoorbeeld 1500 kilometer. Op die manier kan je uitrekenen hoeveel meter de rivier daalt per kilometer, dat noem je het verhang. Met dit gegeven kan je onderscheidt maken; in het begin van de rivier is het verhang in de rivier nog vrij groot omdat ik nog veel daal op een kleine afstand, terwijl aan de onderkant van de rivier er nog wel veel afstand wordt afgelegd maar daal je bijna niet meer waardoor het verhang heel laag is.

Abonneer op ons YouTube kanaal voor meer video’s!

Nog meer video’s van onze trainers bekijken waarin ze je alles uitleggen over moeilijke vakken? Abonneer je dan op ons Lyceo YouTube kanaal!

Bekijk bovenstaande video op YouTube hier.

Examentraining Aardrijkskunde volgen?

Met de examentraining aardrijkskunde van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentraining aardrijkskunde wordt gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn. 

Meld je aan!


Op de pagina Examentraining lees je meer over wat Examentraining bij Lyceo inhoudt.
Op de pagina Oefenexamens aardrijkskunde kun je veel verschillende oefenexamens vinden.
Op de pagina Aardrijkskunde Tips & Tricks vind je allerlei tips die jouw helpen bij de voorbereiding op je examen.