Welke verschillende vormen van verwering zijn er?

Verwering moet niet verward worden met erosie. Erosie is het afbreken van gesteente door transportmechanismen. Hierbij woorden de deeltjes verplaatst door wind, water of ijs.

Verwering is het afbreken van gesteente door de invloed van het weer. Verwering kan worden onderverdeeld in chemische en mechanische verwering. Bij chemische verwering wordt bijvoorbeeld het gesteente (kalksteen) afgebroken door een combinatie van veel neerslag en een hoge temperatuur. Onder mechanische verwering vallen vorstverwering, verwering door temperatuurschommelingen en verwering door wortels.

Bij vorstverwering kan er bijvoorbeeld neerslag vallen in de spleten van een gesteente. Het water bevriest, waardoor het gesteente steeds verder uitzet. Uiteindelijk barst het gesteente.

Verwering kan ook plaatsvinden door temperatuurschommelingen. Een voorbeeld hiervan is het gesteente in een gebied, waar het in de nacht koud en overdag erg warm is. Door de temperatuurwisselingen krimpt het gesteente, waarna het gesteente weer uitzet. Hierdoor ontstaan er scheuren, die steeds groter worden en uiteindelijk zal het gesteente barsten.

Daarnaast kan verwering plaatsvinden door wortels. Wortels groeien in het gesteente, waardoor het gesteente uiteindelijk zal barsten.