Uitleg over rentabiliteit

Hoi ik ben Simone en ik geef examentraining M&O bij Lyceo. Wil jij weten wat rentabiliteit is en hoe je daarmee moet rekenen? Lees dan verder of bekijk de video hieronder.

Wat is rentabiliteit van het eigen vermogen?

Rentabiliteit is net als solvabiliteit en liquiditeit een kengetal en kijkt naar de winstgevendheid van een bedrijf. We kijken naar de rentabiliteit op drie manieren, namelijk naar de rentabiliteit van het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het totale vermogen. 

Als we de rentabiliteit van het eigen vermogen willen uitrekenen, zetten we eerst onder de streep het gemiddeld eigen vermogen van het jaar. Wat hebben we gebruikt om daar vervolgens winst mee te maken?

Boven de streep zetten we de beloning die er verschaft is van het eigen vermogen. Deze wordt ontvangen over het gelopen risico. De verschaffers van het eigen vermogen, dat weet je misschien nog wel, dat zijn de aandeelhouders. Deze krijgen aan het einde van het jaar het dividend wat komt uit de nettowinst. Dus dat zetten we boven de streep keer 100 procent. Daar komt dus een percentage uit van de rentabiliteit van het eigen vermogen. 

Wat is rentabiliteit van het vreemd vermogen?

Datzelfde doen we ook voor de rentabiliteit van het vreemd vermogen. Onder de streep zetten we het gemiddeld vreemd vermogen neer. Hoeveel vreemd vermogen hebben we dit jaar gemiddeld gebruikt? En wat heeft dat de verschaffers van het vreemd vermogen opgeleverd? Een verschaffer van het vreemd vermogen is bijvoorbeeld de bank. Die krijgt aan het einde van het jaar interest. Dat is zijn vergoeding voor het gelopen risico. We tellen alle interestkosten die we hebben gemaakt bij elkaar op en zetten dat boven de streep. Dat delen we dan weer door het gemiddeld vreemd vermogen. Tenslotte doen we dat keer honderd procent. Daar komt een percentage uit wat het de verschaffers van het vreemd vermogen gemiddeld heeft opgeleverd om aan ons bedrijf geld te lenen. 

Daarom noemen we dit niet de rentabiliteit van het vreemd vermogen maar interest percentage vreemd vermogen, omdat we hiermee eigenlijk een soort gemiddeld interestpercentage hebben uitgerekend van wat we hebben betaald.

Wat is rentabiliteit van het totale vermogen? 

Tot slot kunnen we deze twee ook nog combineren door de rentabiliteit van het totale vermogen uit te rekenen. Daarbij maken we geen onderscheid tussen de euro’s van het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Maar vragen we ons gewoon af: wat is de winstgevendheid van ons bedrijf? Hoeveel levert ons bedrijf nu eigenlijk op? 

Boven de streep zetten we beide beloningen voor het gelopen risico: bij de nettowinst en de interestkosten. En dat delen we door het gemiddeld totaal vermogen dat we dat jaar in het bedrijf hebben gehad. Keer 100 procent vinden we daarmee ons laatste percentage. En omdat we deze twee eigenlijk met elkaar hebben gecombineerd, zal het percentage RTV altijd ergens tussen de percentages IVV en REV liggen.

Wat is het gemiddeld vermogen?

Let goed op als je het gemiddeld vermogen gaat berekenen. Je moet daarbij namelijk rekening houden dat je een gewogen gemiddelde uitrekent. Dat doe je als volgt.

Stel dat we een lening hebben van 100.000 euro die we halverwege dit jaar gaan aflossen naar 90.000 euro. Als ik dan het gemiddeld vreemd vermogen wil berekenen kan ik dat doen door te kijken hoeveel vreemd vermogen ik aan het begin van dit jaar had. Plus hoeveel ik aan het einde van het jaar had. Dit gedeeld door twee is het gemiddelde vreemd vermogen, in dit geval 95.000 euro. Dit mag je doen omdat beide gedeeltes precies even zwaar wegen. Ze wegen allebei voor zes maanden mee. Dit noem je een gewogen gemiddelde. 

Stel nou dat je deze lening niet halverwege het jaar aflost maar dat je hem op driekwart van het jaar aflost, bijvoorbeeld op 1 oktober. Dan mag je dit bovenstaande trucje niet meer gebruiken, omdat die twee delen niet meer even zwaar wegen. Het eerste gedeelte van 100.000 euro weegt namelijk voor negen maanden mee terwijl het laatste gedeelte maar drie maanden meetelt. Dan moet je het gewogen gemiddelde berekenen en dat kun je makkelijk als volgt doen.

Het eerste stukje telt voor negen maanden van de twaalf mee. Het tweede stukje telt voor drie maanden van 12 mee dus je krijgt 9/12 * €100.000 + 3/12 * €90.000. Je gemiddeld vreemd vermogen is dan €97.500. Let dus altijd goed op op welke datum met vreemd vermogen wordt afgelost.

Abonneer op ons YouTube kanaal voor meer video’s!

Nog meer video’s van onze trainers bekijken waarin ze je alles uitleggen over moeilijke vakken? Abonneer je dan op ons Lyceo YouTube kanaal!

Bekijk bovenstaande video op YouTube hier.

Examentraining M&O volgen?

Met de examentraining management en organisatie van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw (eind)examen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentraining M&O wordt gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn. 

Meld je aan!

Op de pagina Examentraining lees je meer over wat Examentraining bij Lyceo inhoudt.
Op de pagina Oefenexamens M&O kun je veel verschillende oefenexamens vinden.
Op de pagina M&O Tips & Tricks vind je allerlei tips die jouw helpen bij de voorbereiding op je examen.