Lyceo Den Haag -
Maris College Belgisch Park

Graciella Roozenburg

Vestigingsmanager

Mijn naam is Graciella Roozenburg, maar noem mij gerust Ella. Als vestigingsmanager hecht ik waarde aan persoonlijke verbindingen. Het opbouwen van vertrouwen met mijn team, leerling en ouder staat centraal in mijn leiderschapsfilosofie. Met ervaring in de creative business, verschillende educatieve projecten in binnen- en buitenland en als hoofdtrainer en onderwijsassistente bij Lyceo, streef ik ernaar om niet alleen als een manager op te treden, maar ook als een coach die de groei en ontwikkeling van elke leerling ondersteunt. Samen creëren we een veilige omgeving waarin iedereen tot bloei komt, waar vertrouwen de basis vormt om vragen te stellen en fouten te maken. Ongeacht hun achtergrond of gezondheidssituatie, scheppen we een omgeving waarin elke leerling ondersteuning ervaart, hun identiteit en veerkracht kan ontwikkelen, en hun gevoel van eigenwaarde versterkt kan worden.

Over deze locatie

Huiswerkbegeleiding in Den Haag

Ons team van vaste begeleiders creëert een rustige sfeer met veel persoonlijke aandacht. Wij leveren op een positieve wijze een bijdrage aan de schoolprestaties en leerervaring van jouw kind, daarnaast stimuleren we je kind om het beste uit zichzelf te halen. De begeleiders helpen met studievaardigheden, het plannen en het organiseren van het huiswerk. Ze staan ook klaar om vakinhoudelijke vragen te beantwoorden.

Wij onderhouden contact met ouder(s), mentor en de leerling. Elke rapportperiode hebben we contact met de mentor waarin verslag wordt gedaan over de stand van zaken op het gebied van de huiswerkbegeleiding. In ons leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkelingen van jouw kind bij, ouders kunnen dit thuis volgen. Per rapportperiode lassen wij een persoonlijk moment met jou als ouder in om het rapport te evalueren.

Ben je benieuwd? Je kan altijd contact met mij opnemen via de e-mail of telefoon. Je kind is daarnaast ook van harte welkom om een proefdag mee te lopen in de huiswerkbegeleiding.

 

Onze diensten

  • Huiswerkbegeleiding >
  • Bijles >
  • Studiecoaching >
  • Toetsweek Ondersteuningsklas >
  • Het Lyceo Examenjaar >

Huiswerkbegeleiding

Belangrijke uitgangspunten in de huiswerkbegeleiding zijn structuur, rust en duidelijkheid. Dit geldt voor de leerlingen, ouders, begeleiders en natuurlijk ook voor de vestigingsmanager. We hebben een gezamenlijk doel: betere schoolresultaten. Daarnaast wordt er gewerkt aan de persoonlijke doelen van jouw zoon of dochter. Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt de nadruk gelegd op het plannen van het huiswerk, de voorbereiding en het overhoren van proefwerken en schriftelijke overhoringen én het leren zelfstandig te werken. Je kind kan altijd terecht met vragen bij het team van begeleiders en de vestigingsmanager.

Bijles

Wil jouw kind meer zekerheid over bepaalde vakken? Loopt hij of zij achter met de lesstof? Heeft jouw kind behoefte aan individuele begeleiding? Dan is bijles bij Lyceo een goed idee! Bij onze zorgvuldig geselecteerde begeleiders kan jouw kind met al zijn of haar vragen terecht. De bijlessen worden gegeven in een aparte ruimte, zonder afleiding, en in een ontspannen sfeer. Wij bieden de persoonlijke ondersteuning die jouw kind nodig heeft.

Studiecoaching

Wil jouw zoon of dochter extra ondersteuning om goed zelfstandig te kunnen werken? Studiecoaching bij Lyceo is een persoonlijke vorm van begeleiding waarbij de nadruk niet ligt op vakinhoudelijke kennis, maar op het ontwikkelen van studievaardigheden. We focussen hierbij op het plannen, herhalen en structureren van het huiswerk. En daar heeft jouw zoon of dochter voor de rest van hun leven plezier van. Interesse? Neem dan contact op met onze vestigingsmanager.

Toetsweek Ondersteuningsklas

Om rustig te kunnen leren voor een toets, kun je ervoor kiezen om gebruik te maken van onze Toetsweek Ondersteuningsklas (TWOK). Wij bieden leerlingen voorafgaand aan en tijdens de toetsweek een ruimte waarin ze rustig en zelfstandig kunnen studeren voor hun toetsen, met minimale afleiding. Het doel is om ervoor te zorgen dat je kind al flink wat leerwerk heeft verricht voordat hij of zij naar huis gaat. Onze begeleider staat klaar om eventuele vragen te beantwoorden, te helpen bij het overhoren en te assisteren bij de planning van de toetsen. Heb je interesse? Neem dan gerust contact op met de vestigingsmanager.

Het Lyceo Examenjaar

Het Lyceo Examenjaar is een compleet en persoonlijk ondersteuningspakket voor examenkandidaten tijdens het laatste schooljaar, waarin jij en jouw kind volledig worden ontzorgd. We begeleiden jouw kind met een combinatie van huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining en coaching. Daarnaast ontvangt je kind kosteloos de Keuzegids voor wo, hbo of mbo én krijgt hij of zij toegang tot Lyceo Examen Oefenen: ons digitale platform vol extra oefenmateriaal. De begeleiding vindt volledig plaats op de eigen school of op een van onze locaties.

Vestiging op kaart