StudieQ Enschede- Maarten Harpertsz Tromplaan

StudieQ Enschede biedt verschillende vormen van studiebegeleiding, onderzoek en hulp bij leerproblemen aan leerlingen van de basisschool en voortgezet onderwijs. Direct na schooltijd kun je bij ons terecht met je huiswerk en je vragen, zodat je thuis kunt ontspannen. Persoonlijke aandacht staat bij ons hoog in het vaandel. We werken dan ook met vaste begeleiders, die inhoudelijk sterk zijn onderlegd, passie hebben voor leren, dichtbij de stof staan en dichtbij onze leerlingen. Zij zorgen dagelijks dat elke leerling met meer vertrouwen en zelfstandigheid beter leert leren.

Meer weten over onze diensten? Kijk dan op de pagina’s over bijles en huiswerkbegeleiding. Op veel locaties in het land organiseert Lyceo examentrainingen. Benieuwd welke locaties bij jou in de buurt zijn? Klik dan hier.

We zijn op werkdagen en in het weekend de hele dag telefonisch bereikbaar.

Maykel Silderhuis

Vestigingsmanager

Mijn naam is Maykel Silderhuis en ik ben de Vestigingsmanager. Samen met mijn team van enthousiaste begeleiders zorgen wij ervoor dat elke leerling het beste uit zichzelf naar boven haalt door individuele, positieve en enthousiaste begeleiding. Met behulp van mijn opleiding pedagogische wetenschappen en mijn ervaring met verschillende doelgroepen wil ik zorgen voor een goede sfeer waarin iedere leerling tot zijn recht komt.

 • StudieQ Enschede- Maarten Harpertsz Tromplaan
 • Maarten Harpertsz Tromplaan 47
 • 7513AB Enschede
 • Maykel Silderhuis
 • Vestigingsmanager

Over deze locatie

In 25 jaar is de vraag naar hulp bij onderwijs en opvoeding toegenomen en veranderd. Steeds meer komt de nadruk te liggen op ontzorgen. Leerlingen willen graag betere resultaten, meer zelfvertrouwen en terugkerend schoolplezier. Ouders willen minder spanningen thuis, hulp bij problemen en professionele begeleiding. Scholen worden geconfronteerd met passend onderwijs waarbij ze onderwijs en begeleiding moeten bieden aan een gevarieerdere groep leerlingen. Om aan deze nieuwe hulpvragen te kunnen voldoen werken we met steeds vernieuwende methodieken, altijd nauw afgestemd op de individuele leerling, met veel persoonlijke aandacht. De nadruk ligt daarbij niet uitsluitend op het verhogen van kennis, maar op de vaardigheden om die kennis op te kunnen doen.

Openingstijden

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Gesloten
 • Gesloten
 • Huiswerkbegeleiding

  Huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat je goed bijblijft en de behandelde stof goed verwerkt. Tijdens de begeleiding is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de lesstof, controleren wij het leerwerk en focussen we op het aanleren van studievaardigheden. Aan de hand van een intakegesprek maken we een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat specifiek voor jouw doelstellingen en wensen wordt samengesteld. Je maakt hiervoor een (gratis) studievaardigheden- en motivatietest. De resultaten hiervan dienen als startpunt voor de inhoudelijke begeleiding. Met behulp van de Lyceo Leren Leren©-methode gaan we aan de slag met het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. In een rustige omgeving werken we samen aan het vergroten van jouw motivatie en zelfvertrouwen, totdat je zelfstandig weer verder kan.

  Bijles

  Wil je meer zekerheid over bepaalde vakken? Loop je achter met de lesstof? Dan is Bijles bij StudieQ in Enschede een goed idee! Bij onze zorgvuldig geselecteerde begeleiders kun je met al je vragen terecht. De bijlessen worden gegeven in een aparte ruimte, zonder afleidingen en in een ontspannen sfeer. Wij bieden de persoonlijke ondersteuning die jij nodig hebt.

  Basisschoolbegeleiding

  Jouw kind maakt op de basisschool een enorme groei door. In mogelijkheden, maar ook in verantwoordelijkheden. De juiste begeleiding bereidt je kind optimaal voor op een volgend leerjaar óf de middelbare school. Kennis en begrip zijn belangrijk, maar bovenal dat jouw kind met zelfvertrouwen en plezier naar school gaat. Tijdens basisschoolbegeleiding zorgen wij ervoor dat jouw zoon of dochter een extra steuntje in de rug krijgt, gericht op taal en rekenen. Opgelopen achterstanden worden ingehaald en je kind krijgt weer plezier en zelfvertrouwen in het leren.

  Studiecoaching

  Individuele coaching helpt leerlingen om structuur aan te brengen in de chaos van huiswerk en studieplanners. Door slimmer te leren en beter te plannen, behalen leerlingen betere cijfers op school en houden ze meer tijd over voor zichzelf. Bovendien is studiecoaching een passende overgang van huiswerkbegeleiding naar weer zelfstandig studeren.

  Cursus snel leren=Leuk leren

  Zit je op de middelbare school en lukt het je niet zo goed om al het huiswerk en leerwerk onder de knie te krijgen? Kost het leren je veel tijd, waardoor je school misschien ook wel minder leuk begint te vinden? Dan is de cursus ‘snel leren = leuk leren’ geschikt voor jou. In deze zesdelige cursus proberen we je efficiënter te laten leren, waardoor je meer kunt doen in minder tijd. Wie wil dat nou niet?!

  Dyslexie en dyscalculie testen

  Bij StudieQ kunnen leerlingen terecht voor diagnostiek van (ernstige) dyslexie. Onze orthopedagogen werken intensief samen met leerkrachten, intern begeleiders, ouders en leerlingen. Daardoor kunnen ze de dyslexiezorg goed afstemmen zodat het past bij het kind, de school en het gezin. Voor de vergoede dyslexiezorg werken we samen met Driestar educatief (lid van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)). Driestar educatief is aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en beschikt over het keurmerk van dit instituut. Bij een vermoeden van dyslexie kunnen we een dyslexiescreening of -onderzoek uitvoeren.

  Onderzoek leerprobleem

  Als de leerling niet optimaal functioneert, dan kunnen wij proberen de oorzaken te ontdekken door middel van een pedagogisch-didactisch-, sociaal-, emotioneel-, intelligentieonderzoek waarom hij of zij niet lekker in zijn vel zit. Door een diagnostisch onderzoek kunnen wij de problemen in kaart brengen en advies geven. Daarnaast kunnen remedial teachers of orthopedagogen individuele begeleiding bieden. De orthopedagoog onderzoekt wat de leerling al wel of juist niet beheerst. Met gerichte individuele oefenprogramma’s worden achterstanden ingelopen op de voor de leerling de beste wijze. Hiermee bereikt hij of zij het niveau dat bij zijn of haar aanleg en mogelijkheden past.

  Individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

  Voor deze begeleiding komen leerlingen in aanmerking die bijvoorbeeld moeite hebben met:

  - de positieve kanten van zichzelf te zien (zelfvertrouwen);
  - omgaan met gevoelens;
  - aangaan van contacten met anderen;
  - inschatten van anderen;
  - stellen van grenzen;
  - omgaan met kritiek;
  - innemen van een houding ten aanzien van pesten.

  Aan de hand van een vrijblijvend intakegesprek met ouder(s) & kind en met behulp van vragenlijsten wordt nagegaan welke leerpunten aan de orde zijn en wordt een inschatting gemaakt van de vorm van begeleiding die het beste aansluit.

  Brugklastraining voor groep 8

  Van groep 8 naar de brugklas is een grote stap. Het brengt veel veranderingen mee voor leerlingen. Ze krijgen ineens iedere dag veel huiswerk. Hoe moet je dit aanpakken en plannen? De training bereidt leerlingen individueel voor op de overstap van groep 8 naar de brugklas. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: uitleg over de middelbare school, werken met een lesrooster en (digitale) agenda, kennismaking met nieuwe vakken en materialen, leerstijlen, en leren plannen