Subsidieoverzicht voor primair onderwijs

Het onderwijs heeft te maken met grote uitdagingen. Oorzaken hiervan zijn onder meer het lerarentekort, leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en thuisonderwijs tijdens COVID-19. De overheid investeert daarom de komende jaren structureel in het onderwijs. In dit kader kunnen scholen verschillende subsidies aanvragen. De overheid stimuleert bij de uitvoering van deze subsidies innovatieve subsidieprogramma’s van externe partners, zoals het aanvullend onderwijs.

Voorbereiding, aanvragen en uitvoeren

Lyceo werkt al geruime tijd samen met basisscholen en heeft diverse subsidieprogramma’s ontwikkeld. We ondersteunen scholen structureel in zowel de voorbereiding en het aanvragen van de subsidie als het uitvoeren van het subsidieprogramma. We vertellen u graag meer over hoe wij uw school kunnen ondersteunen.

Masterplan Basisvaardigheden

Uit onderzoek blijkt dat te veel leerlingen van school gaan zonder een goede beheersing van de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale geletterdheid). Om leerlingen een goede basis te geven voor hun toekomst, heeft het ministerie van OC&W subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van de verbetering van deze vaardigheden. Lyceo ondersteunt het aanleren en verbeteren van deze basisvaardigheden op basisscholen en biedt daarvoor de volgende mogelijkheden:

 •     Aan de slag met taal en rekenen

  Aan de slag met taal en rekenen is volledig gericht op het onder begeleiding versterken van de basisvaardigheden taal en rekenen. Tijdens de begeleiding is er ruimte om de stof nog eens uit te leggen en gaan de leerlingen vooral veel zelf aan de slag met oefenopgaven. Bovendien is er veel aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen. De leerlingen werken met methode-onafhankelijke oefenboeken van Lyceo, die zijn ontwikkeld i.s.m. basisschooldocenten en volledig aansluiten bij de landelijke leerlijnen in het po. De oefenboeken zijn beschikbaar voor groep 3 t/m 8, voor alle onderwerpen op het gebied van taal, lezen en rekenen. U kunt er bovendien voor kiezen om de Lyceo taal- en rekenregels toe te voegen aan dit traject: handige boekjes met alle regels op een rij.

  Meer informatie

 •     CodeLab

  Digitale vaardigheden en programmeerkennis zijn onmisbaar om de wereld om ons heen goed te begrijpen. Om leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld, heeft Lyceo verschillende programma’s ontwikkeld. Leerlingen leren de basis van het programmeren met Hedy (een online programmeertaal ontwikkeld door de Universiteit van Leiden, speciaal voor kinderen vanaf groep 5), maken op hun eigen niveau een echte game of verdiepen zich in de basisvaardigheden van Microsoft Office. Het programma van 24 lesuren is uitermate geschikt voor een themaweek, maar kan ook worden verspreid over een aantal weken of maanden.

 •     Lyceo Opstap in groep 8: klaar voor de brugklas

  Voor veel leerlingen is de overstap van groep 8 naar de brugklas een uitdaging. Juist op de middelbare school is een goede beheersing van de basisvaardigheden van belang: goed kunnen lezen en rekenen is noodzakelijk voor vrijwel alle schoolvakken. Tijdens Klaar voor de brugklas gaan leerlingen met behulp van materiaal van Lyceo aan de slag met taal, lezen en rekenen, zodat zij goed voorbereid aan de doorstroomtoets beginnen en een goede basis leggen voor de brugklas. Bovendien maken de leerlingen kennis met studievaardigheden die belangrijk zijn op de middelbare school.

  Meer informatie

 •     Onderwijshelden

  Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunnen docenten zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden worden ingezet naar gelang de behoefte van de school, van groep 3 t/m 8 en zowel binnen als buiten de klas. Veel scholen kiezen er bijvoorbeeld voor om Onderwijshelden in te zetten op taken als pauzesurveillance, persoonlijke begeleiding van zwakkere (of juist sterkere) leerlingen, klassenassistentie en administratie. Ook wordt er vaak voor gekozen om, na instructie door de leraar, de Onderwijsheld te laten ondersteunen bij het zelfstandig werken. Zo heeft de leerkracht de handen vrij voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Op die manier is er extra aandacht in de klas voor de basisvaardigheden van álle leerlingen.

  Meer informatie

Doorstroomprogramma po-vo voor gelijke kansen

Niet ieder kind heeft evenveel kans op een bloeiende schooltijd. Omgeving en thuissituatie zijn van grote invloed op toekomstperspectief. Leerlingen met laagopgeleide ouders stromen met dezelfde eindtoetsscore vaak op een lager niveau in op de middelbare school dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen met laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren. Bovendien hebben zij een grotere leervertraging opgelopen als gevolg van de situatie rond COVID-19.

Met het Actieplan Gelijke Kansen stimuleert de overheid gelijke onderwijskansen voor iedere leerling. Dit actieplan richt zich onder meer op de goede doorstroom van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en het ondersteunen van leerlingen die van huis uit minder begeleiding en hulpbronnen tot hun beschikking hebben. Om leerlingen te helpen bij de doorstroom van de basisschool naar de middelbare school, biedt Lyceo de volgende mogelijkheid:

 •     Lyceo Opstap in groep 8: Klaar voor de brugklas

  Met Lyceo Opstap begeleiden we leerlingen die op de middelbare school op een hoger niveau kunnen en willen presteren, maar die door hun achtergrond minder kans hebben die ambitie ook waar te maken. De begeleiding vindt plaats in de tweede helft van groep 8 en de eerste helft van de brugklas. Het Opstap-programma voor groep 8-leerlingen duurt 16 weken. Daarin ligt de nadruk op cognitieve en metacognitieve vaardigheden en ouderbetrokkenheid. Het programma start met een kennismakingsbijeenkomst voor leerlingen, ouders/verzorgers en de school. Vervolgens gaan de leerlingen een keer per week in kleine groepjes aan de slag met taal-, reken- en studievaardigheden. Ook wordt er aandacht besteed aan de leesvaardigheid en het vergroten van het leesplezier. We werken met ons eigen, unieke lesmateriaal, waarmee de leerlingen op hun eigen niveau oefenen met verschillende onderdelen. Dit inhoudelijke programma wisselen we af met leerzame spellen, brugklasopdrachten en energizers.

  Meer informatie

NPO

De COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen gehad voor het onderwijs. Scholen werden tijdelijk gesloten, onderwijs vond (deels) online plaats en zowel leerlingen als docenten kregen te maken met veel ziekteverzuim. De overheid heeft daarom het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen, gericht op herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Onderdeel hiervan is de Subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s, bedoeld voor extra onderwijsaanbod, aansluitend op het reguliere onderwijsprogramma, om ondersteuning te bieden bij leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Om leerlingen te ondersteunen bij het inhalen van deze achterstanden, biedt Lyceo de volgende mogelijkheden:

 •     Aan de slag met taal en rekenen

  Aan de slag met taal en rekenen is volledig gericht op het onder begeleiding versterken van de basisvaardigheden taal en rekenen. Tijdens de begeleiding is er ruimte om de stof nog eens uit te leggen en gaan de leerlingen vooral veel zelf aan de slag met oefenopgaven. Bovendien is er veel aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen. De leerlingen werken met methode-onafhankelijke oefenboeken van Lyceo, die zijn ontwikkeld i.s.m. basisschooldocenten en volledig aansluiten bij de landelijke leerlijnen in het po. De oefenboeken zijn beschikbaar voor groep 3 t/m 8, voor alle onderwerpen op het gebied van taal, lezen en rekenen. U kunt er bovendien voor kiezen om de Lyceo taal- en rekenregels toe te voegen aan dit traject: handige boekjes met alle regels op een rij.

  Meer informatie

 •     CodeLab

  Digitale vaardigheden en programmeerkennis zijn onmisbaar om de wereld om ons heen goed te begrijpen. Om leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld, heeft Lyceo verschillende programma’s ontwikkeld. Leerlingen leren de basis van het programmeren met Hedy (een online programmeertaal ontwikkeld door de Universiteit van Leiden, speciaal voor kinderen vanaf groep 5), maken op hun eigen niveau een echte game of verdiepen zich in de basisvaardigheden van Microsoft Office. Het programma van 24 lesuren is uitermate geschikt voor een themaweek, maar kan ook verspreid worden over een aantal weken of maanden.

 •     Lyceo Opstap in groep 8: klaar voor de brugklas

  Voor veel leerlingen is de overstap van groep 8 naar de brugklas een uitdaging. Juist op de middelbare school is een goede beheersing van de basisvaardigheden van belang: goed kunnen lezen en rekenen is noodzakelijk voor vrijwel alle schoolvakken. Tijdens Klaar voor de brugklas gaan leerlingen met behulp van materiaal van Lyceo aan de slag met taal, lezen en rekenen, zodat zij goed voorbereid aan de doorstroomtoets beginnen en een goede basis leggen voor de brugklas. Bovendien maken de leerlingen kennis met studievaardigheden die belangrijk zijn op de middelbare school.

  Meer informatie

 •     Onderwijshelden

  Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunnen uw leraren zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden kunnen ingezet worden naar gelang de behoefte van de school, van groep 3 t/m 8 en zowel binnen als buiten de klas. Meestal kiezen scholen ervoor om Onderwijshelden in te zetten voor taken als pauzesurveillance, persoonlijke begeleiding van zwakkere (of juist sterkere) leerlingen, klassenassistentie en administratie. Ook wordt er vaak voor gekozen om, na instructie door de leraar, de Onderwijsheld te laten ondersteunen bij het zelfstandig werken. Zo heeft de leerkracht de handen vrij voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.

  Meer informatie

School en omgeving

Kansengelijkheid houdt in dat elk kind zijn talenten ten volle moet kunnen ontplooien, ongeacht thuissituatie of omgeving. Voor kwetsbare leerlingen is de school soms de enige plek om leerlingen te bereiken en stimuleren. De school kan deze verantwoordelijkheid echter niet alleen dragen. Daarom wordt met de subsidieregeling ‘school en omgeving’ ingezet op een samenwerking tussen scholen en (lokale) partners om de schooldag van leerlingen te verrijken, op het gebied van onderwijs, sport, zorg en/of cultuur.

Met de subsidie wordt beoogd dat leerlingen beter presteren in het onderwijs op sociaal, mentaal, fysiek of cognitief vlak. Op de lange termijn moet dit bijdragen aan meer kansengelijkheid en het verwerven van een volwaardige positie in de maatschappij. Om kansengelijkheid in het basisonderwijs te vergroten, biedt Lyceo de volgende mogelijkheden:

 •     Aan de slag met taal en rekenen

  Aan de slag met taal en rekenen is volledig gericht op het onder begeleiding versterken van de basisvaardigheden taal en rekenen. Tijdens de begeleiding is er ruimte om de stof nog eens uit te leggen en gaan de leerlingen vooral veel zelf aan de slag met oefenopgaven. Bovendien is er veel aandacht voor het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen. De leerlingen werken met methode-onafhankelijke oefenboeken van Lyceo, die zijn ontwikkeld i.s.m. basisschooldocenten en volledig aansluiten bij de landelijke leerlijnen in het po. De oefenboeken zijn beschikbaar voor groep 3 t/m 8, voor alle onderwerpen op het gebied van taal, lezen en rekenen. U kunt er bovendien voor kiezen om de Lyceo taal- en rekenregels toe te voegen aan dit traject: handige boekjes met alle regels op een rij.

  Meer informatie

 •     CodeLab

  Digitale vaardigheden en programmeerkennis zijn onmisbaar om de wereld om ons heen goed te begrijpen. Om leerlingen wegwijs te maken in de digitale wereld, hebben wij verschillende programma’s ontwikkeld. Leerlingen leren de basis van het programmeren met Hedy (een online programmeertaal, speciaal voor kinderen vanaf groep 5), maken op hun eigen niveau een echte game of verdiepen zich in de basisvaardigheden van Microsoft Office. Het programma van 24 lesuren is uitermate geschikt voor een themaweek, maar kan ook verspreid worden over een aantal weken of maanden.

 •     Onderwijshelden

  Onze Onderwijshelden bieden uw school een pool van talenten die op flexibele wijze het docententeam ontzorgt. Zo kunnen uw leraren zich volledig richten op hun kerntaak. Onderwijshelden kunnen ingezet worden naar gelang de behoefte van de school, van groep 3 t/m 8 en zowel binnen als buiten de klas. Meestal kiezen scholen ervoor om Onderwijshelden in te zetten voor taken als pauzesurveillance, persoonlijke begeleiding van zwakkere (of juist sterkere) leerlingen, klassenassistentie en administratie. Ook wordt er vaak voor gekozen om, na instructie door de leraar, de Onderwijsheld te laten ondersteunen bij het zelfstandig werken. Zo heeft de leerkracht de handen vrij voor leerlingen die extra hulp nodig hebben.

  Meer informatie