Hoe werkt de basisschool eindtoets?

Vanaf schooljaar 2023/2024 wordt de eindtoets de doorstroomtoets. Je leest er hier meer over.

Afbeelding voor Hoe werkt de basisschool eindtoets?

Zit jouw kind in groep 8? Dan is de stap naar de middelbare school dichtbij. Een hele spannende periode, zowel voor jou als ouder als voor je kind. Een nieuwe school en ook een indeling in niveaus. Welk niveau je kind gaat doen, is afhankelijk van het advies van de leerkrachten. De eindtoets die leerlingen maken, speelt hierbij een belangrijke rol. Wat is die eindtoets eigenlijk? En waarom moet jouw kind deze maken? In deze blog lees je alles wat je als ouder moet weten over de eindtoets in groep 8. 

De eindtoets is een toets die leerlingen in de periode van april tot en met mei in groep 8 maken. Waarom? Om te kijken op welk niveau zij de Nederlandse taal en rekenen beheersen. De eindtoets is geen examen. Slagen of zakken is dus niet mogelijk. De eindtoets wordt alleen afgenomen om inzicht te geven in de leerresultaten van een basisschool. Daarom gaat het vanaf 2023-2024 ook de doorstroomtoets heten. Het is immers niet het eind van de ontwikkeling van het kind, maar de doorstroom naar een nieuwe fase.

Waarom maakt mijn kind de eindtoets?

We zeiden het al; de school krijgt door de eindtoets een indruk welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. Dit is het toetsadvies. Het toetsadvies staat los van het schooladvies. Het schooladvies bepalen de directeur, leerkracht(en) en interne begeleiders. In het schooladvies neemt de school ook de werkhouding én motivatie van jouw kind mee. Wanneer jouw kind naar de middelbare school gaat, moeten zij een niveau kiezen. De combinatie van het toets- en schooladvies, is hierin bepalend.

Welke toetsen zijn er?

Eindtoetsen moeten voldoen aan eisen die de overheid stelt. Er zijn op het moment 5 toetsen die aan deze eisen voldoen. Vraag op school na welke toets zij gebruiken, dan kun je je alvast voorbereiden.

De CITO-eindtoets
Van de CITO-toets heeft iedereen weleens gehoord. CITO staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. CITO-toetsen worden vanaf groep 3 tijdens de hele basisschoolcarrière afgenomen. Daarmee wordt de voortgang van de leerlingen bijgehouden. De CITO-eindtoets bestaat uit een pakket meerkeuzevragen waarin alle vaardigheden terugkomen.

De IEP Eindtoets
Deze toets wordt vaak gebruikt als alternatief voor de CITO-toets. De opgaven lopen op in moeilijkheidsgraad, zodat je kind eerst zelfvertrouwen kan opbouwen.

De IEP is de enige toets waarin ook open vragen worden gesteld, naast de meerkeuzevragen. De toets is minder talig (minder ‘verhaaltjessommen’), wat hem toegankelijker maakt voor kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Route 8 Eindtoets
Dit is een digitale, adaptieve toets. Adaptief wil zeggen dat goed beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en andersom. De vragen zijn dus niet voor elk kind hetzelfde. Er zijn geen open vragen. Deze toets wordt vaak in groepjes afgenomen, omdat niet elke school voor alle kinderen tegelijk een computer beschikbaar heeft.

DIA Eindtoets
Ook dit is een digitale, adaptieve eindtoets. Bij het rekengedeelte worden veel afbeeldingen gebruikt, om het gebruik van taal zoveel mogelijk te vermijden.

AMN Eindtoets
Deze toets is eveneens digitaal en adaptief. Het verschil met de andere toetsen is dat deze per item adaptief is en dat er vooruit en terug ‘gebladerd’ kan worden in de toets. Onnodig moeilijke vragen worden zo vermeden en door de bladerfunctie blijft een kind niet onnodig lang bij een vraag hangen. Dit voorkomt stress en maakt de doorlooptijd korter.

Wil je meer weten over de doorstroomtoetsen? Op deze pagina van de Rijksoverheid wordt het nogmaals uiteengezet. 

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op de eindtoets?

Voor de eindtoets hoeft je kind niet te leren. Sterker nog, eigenlijk kan je er niet voor leren. Het gaat om de vaardigheden die jouw kind heeft verworven tijdens de basisschoolperiode. Inhoudelijke voorbereiding is dus niet nodig om de toets te maken. Wil je kind een idee krijgen hoe de vragen in de Centrale Eindtoets eruit zien? Dan kan je kijken naar de voorbeeldtoets. Ondanks dat je er niet voor kan leren, kan je jouw kind er wel op voorbereiden. Onze tips? Geen schermtijd ruim voordat je kind gaat slapen, op tijd naar bed gaan en goed ontbijten voor de toets. Op die manier kan jouw kind goed uitgerust en gefocust de toets maken.

Extra steuntje in de rug nodig?

Kan je kind wel wat extra hulp en uitleg gebruiken bij de basisvaardigheden? Wie weet dat basisschool bijles iets voor hem of haar is! Tijdens basisschool bijles geven we jouw kind een extra steuntje in de rug, gericht op taal of rekenen.

Bekijk hier alle informatie

Thuis oefenen?

Eindtoets rekenen Groep 8
€ 24,95
Eindtoets taal Groep 8
€ 24,95
Begrijpend lezen Groep 8
€ 24,95
Maten en gewichten Groep 8
€ 24,95