Een effectief 10 minuten gesprek

Als ouder heb je tijdens het schooljaar doorgaans maar enkele contactmomenten met de mentor op school. Meestal in de vorm van een 10 minuten oudergesprek. 10 minuten is kort. Hoe voer je een effectief 10 minuten gesprek? Wij geven tips.

Afbeelding voor Een effectief 10 minuten gesprek

Waarom een 10 minuten gesprek?

De meeste middelbare scholen plannen 2 of 3 keer per jaar een week waarin mentoren afspraken maken met ouders. Het gesprek duurt, zoals de naam al zegt, meestal een minuut of 10. En is bedoeld om de voortgang van je zoon of dochter te bespreken. Jullie wisselen ervaringen uit en stellen over en weer vragen. Veel ouders vergeten dat een dergelijk gesprek ook informatief is voor de mentor. Als hij de thuissituatie kent, kan hij je kind beter begeleiden.

Wat wil je graag weten?

Meestal zijn er geen specifieke problemen. Maar je wilt natuurlijk wel graag weten hoe je zoon of dochter zich gedraagt op school. Uit onderzoek blijkt dat een grote ouderbetrokkenheid goed is voor een kind. Zo zou je kunnen vragen met wie hij of zij veel omgaat in de klas en of de mentor denkt dat je kind het naar zijn zin heeft op school. Jongeren kunnen op school ander gedrag vertonen dan thuis. Het is zinvol om hier over te praten.

4 tips voor een effectief 10 minuten gesprek:

1. Het is handig om voorafgaand aan het gesprek te bedenken wat je wil bespreken. Zo voorkom je dat het alleen maar over de cijfers van de laatste proefwerken gaat en kader je de onderwerpen af. Heb je veel vragen? Of is er een specifiek probleem? Stel dan voor om een vervolgafspraak te plannen.

2. Heb het vertrouwen dat de mentor aan dezelfde kant staat als jij. Jullie denken allebei in het belang van het kind. Zowel jij als de mentor bevindt zich tijdens een gesprek soms op gevoelig terrein.  Als hij vragen stelt over thuis, wil hij jullie niet controleren. Op zijn beurt moet de mentor zich niet aangevallen voelen als jij vragen stelt over school. Vraag hem waarom hij bepaalde dingen wil weten en of er dingen zijn waarover hij zich zorgen maakt.

3. Jij bent als ouder eindverantwoordelijk voor de opvoeding. Maar school is daarnaast dé expert als het gaat om schoolgerelateerde zaken. Bovendien loopt je zoon of dochter daar 5 dagen per week rond. Daarom is het goed om altijd naar het 10 minuten gesprek te gaan. Ook als er geen specifieke problemen zijn.

4. Als er concrete afspraken gemaakt worden, zet deze dan op papier. Zo weet je bij een volgend gesprek wat er besproken is, en kun je daar op sturen.

Hulp nodig bij een specifiek schoolvak?

Kan jouw kind wel wat hulp gebruiken bij een specifiek vak? Dan is online bijles misschien de oplossing! Tijdens onze online bijles krijgt je kind een-op-een begeleiding van een ervaren begeleider, gericht op zijn of haar specifieke vragen.

Meer informatie over bijles