Welk profiel past bij jou? Maak de juiste keuze

Zit je in de derde klas havo of vwo? Dan moet je aan het einde van dit schooljaar een keuze maken voor één van de vier profielen die je vanaf volgens schooljaar gaat volgen. Ga bij het bepalen van je keuze niet over één nacht ijs. Maar neem rustig de tijd om bij jezelf te raden te gaan wat het beste bij jou past. Wij helpen je vast op weg!

Afbeelding voor Welk profiel past bij jou? Maak de juiste keuze

Praat met je ouders en je decaan en stel jezelf vragen als:  Waar ligt mijn interesse? Waar ben ik goed in? Welke vakken wil ik volgen en welke beroepen spreken mij aan? Je kunt ook een profielkeuzetest doen op internet. Het is belangrijk dat je de juiste profielkeuze maakt, want hiermee sorteer je voor op je vervolgstudie. Om je een idee te geven, geven we je een overzicht van de vier profielen.

Cultuur en Maatschappij (CM)

CM is het profiel dat de meest brede algemene kennis opbouwt. Zijn talen je op het lijf geschreven en heb je belangstelling voor terreinen als cultuur, communicatie, maatschappelijke vraagstukken en onderwijs, dan is dit profiel de voor de hand liggende keuze. Verplichte vakken in dit profiel zijn: talen, geschiedenis en een cultureel/kunstzinnig vak. Op havo is wiskunde niet verplicht, op vwo wel. Soms wordt dit profiel als ‘pretpakket’ betiteld, omdat het ’t minst exact is, maar vergis je niet. Het profiel CM brengt veel leer-en leeswerk en projecten met zich mee. Dit vereist een goede planning en zelfdiscipline. Bij de vervolgopleiding kun je denken aan: een talenstudie, een docentenopleiding, een sociale studie, rechten of kunstacademie.

Economie en Maatschappij (EM)

EM is net als CM een breed profiel, maar waar bij CM taal en cultuur centraal staat, ligt hier de nadruk op economie. Dit profiel is het meest geschikt voor degenen die economie willen studeren of zich willen bezighouden met beleidsmatige vraagstukken voor bedrijfsleven of overheid. Economie, wiskunde en geschiedenis zijn verplichte vakken. Dit profiel doet een groot beroep op je reken- en regelvermogen. Bij de vervolgopleiding kun je denken aan een studie commerciële economie,  bedrijfseconomie, international business of bestuurskunde.

Natuur en Gezondheid (NG)

Als je kiest voor NG gaat je beroepskeuze richting de medische, biologische of agrarische sector. Dit brengt met zich mee dat je niet alleen redelijk goed moet zijn in exacte vakken, maar tevens belangstelling moet hebben voor het werken met mensen of levende materialen. Scheikunde, biologie en wiskunde behoren tot de verplichte kost.  Mogelijke studeerrichtingen: geneeskunde, biomedische wetenschappen, fysiotherapie, biologie, verpleegkunde.

Natuur en Techniek (NT)

Kun je logisch denken en spreekt het je aan om oplossingen te bedenken voor natuurwetenschappelijke problemen? Dan is het NT-profiel iets voor jou. Bij dit meest exacte profiel zijn natuurkunde, scheikunde en wiskunde verplicht. Wie dit profiel kiest, leert op een analytische manier natuurwetenschappelijke problemen op te lossen. Mogelijke vervolgstudies zijn bouwkunde, elektrotechniek, milieukunde, weg- en waterbouwkunde.

Bij ieder profiel is er een aantal keuzevakken, maar het hangt van de school af of die vakken worden aangeboden. Verder zijn de vakken Nederlands, Engels (vwo 2e moderne taal), maatschappijleer, lichamelijke oefening, culturele en kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk verplichte vakken voor alle profielen.

Hulp nodig bij een specifiek schoolvak?

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij een specifiek vak? Dan is (online) bijles misschien de oplossing! Tijdens onze bijles krijg je een-op-een begeleiding van een ervaren begeleider, gericht op jouw specifieke vragen.

Meer informatie over bijles