Examentraining wiskunde A volgen?

Een examentraining wiskunde A duurt twee dagen. In deze dagen nemen we alle examenstof door, tot je alles onder de knie hebt. Daarnaast gaan we samen aan de slag met oefenexamens en nemen we volgens een stappenplan de opdrachten door. We hebben zelf het stappenplan GOBETA ontwikkeld voor onze bètavakken zodat jij weet hoe je vragen zo goed mogelijk kan beantwoorden. Tijdens de training zullen we meer aandacht besteden aan dit stappenplan.

Je krijgt ook examentips per domein van het examenprogramma. Er zijn een hoop examenwerkwoorden voor wiskunde die je moet kennen, zoals bepalen, oplossen en uitleggen. We hebben deze op een lijst gezet, zodat je kan zien wat er met welk werkwoord bedoeld wordt en we leren je hoe je ze moet toepassen.

Voordelen van een examentraining wiskunde A

 • Gemiddeld 0,7 punt hoger op je (eind)examen
 • Training in kleine groepen
 • Zelfvertrouwen door uitleg en oefenexamens
 • Stevigere grip op de lesstof
 • Elk weekend en alle schoolvakanties
 • Altijd in de buurt
Boek nu! 

Hoe werkt een Lyceo examentraining wiskunde A?

Voor het havo-examen hebben we een overzicht gemaakt met formules dat gericht is op statistiek. Zo weet jij hoe je bijvoorbeeld het betrouwbaarheidsinterval kan berekenen. Tijdens de tweedaagse training bespreken we gezamenlijk rekenen, algebra, tabellen, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden, formules, lineaire verbanden en exponentiële verbanden op de eerste dag. Op dag twee gaan we het hebben over data en statistische uitspraken, maar ook telproblemen en verandering. Je eindigt de training met het maken van een proefexamen. Dat proefexamen zullen we ook uitgebreid bespreken, zodat jij weet wat er goed ging en wat je hebt geleerd, en waar je misschien zelf nog wat meer mee kan oefenen!

De vwo-training van twee dagen trappen we af met algebra, gevolgd door verbanden, helling en afgeleide. Op dag twee bespreken we rijen, telproblemen, statistiek en kansrekening, kansbegrip en kansverdeling, en verklarende statistiek. Net als bij de havo-training, eindig je met het maken van een proefexamen. Een proefexamen helpt je om een goed overzicht te krijgen van wat je hebt geleerd en wat goed ging, en waar je misschien zelf nog wat aandacht aan moet besteden!

Bij ieder onderdeel theorie dat we bespreken met zijn allen, zullen we ook een aantal oefenopdrachten maken. Je leert het GOBETA-stappenplan in de praktijk brengen, de theorie toepassen en de teksten goed lezen en gebruiken! Voor ieder domein dat wordt besproken, worden een aantal subdoelen geformuleerd. Dan is voor jou duidelijk wat je moet kunnen en weten voor je examen. Belangrijk is dat het programma dat opgesteld is, een richtlijn is! Je kan de opdrachten op je eigen tempo maken en de trainer altijd om hulp vragen. Zo zorgen we er samen voor dat jij helemaal voorbereid bent op jouw examen wiskunde A en je vol vertrouwen het gymlokaal kunt betreden.

Onderwerpen examentraining wiskunde A
 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vwo wiskunde A examentraining?

  • Algebra (CE)
   • Volgorde van bewerkingen, haakjes wegwerken; notatie; breuken; rekenregels voor machten en wortels; verhoudingen.
  • Telproblemen (CE)
   • Permutatie; combinatoriek; product- en somregel; met en zonder terugleggen.
  • Verbanden (CE)
   • Tabellen; verbanden; vergelijkingen; ongelijkheden; formules; logaritmisch papier.
  • Rijen (CE)
   • Rekenkundige rijen; meetkundige rijen.
  • Helling (CE)
   • Stijgingen en dalingen; differentiequotiënt; extreme waarden.
  • Afgeleide (CE)
   • Afgeleide berekenen; e en log; raaklijn opstellen; optimaliseren.
  • Statistiek en kansrekening (SE)
   • Populatie en steekproef; variabelen en meetniveaus.
   • Normale verdeling; vuistregels; boxplot; meertoppig; links- en rechts-scheef; uniform.
  • Kansbegrip (SE)
   • Rekenen aan vaasmodellen; kansen berekenen.
  • Kansverdelingen (SE)
   • Verwachtingswaarde; wortel-N-wet; toevalsvariabelen; discrete en continue verdeling.
  • Verklarende statistiek (SE)
   • Betrouwbaarheidsintervallen; proporties; steekproef; kwantificeren; correlatie en causaal verband; normale en binomiale verdeling.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een havo wiskunde A examentraining?

  • Rekenen en algebra (CE)
   • Volgorde van bewerkingen; haakjes wegwerken; notatie; breuken; rekenregels voor machten en wortels.
  • Telproblemen (SE)
   • Permutatie; combinatoriek; product- en somregel; met en zonder terugleggen.
  • Tabellen (CE)
   • Tabellen opstellen; verbanden herkennen.
  • Grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden (CE)
   • Grafieken tekenen en samenstellen; vergelijkingen en ongelijkheden oplossen; extreme waarden; stijgingen en dalingen.
  • Formules met één of meer variabelen (CE)
   • Substitutie van getallen; substitutie van expressies; formules herleiden.
  • Lineaire verbanden (CE)
   • Lineaire formules opstellen; interpoleren en extrapoleren.
  • Exponentiële verbanden (CE)
   • Exponentiële formules opstellen; halverings- en verdubbelingstijd.
  • Verandering (SE)
   • Differentiequotiënt berekenen; toename diagram opstellen.
  • Presentaties van data interpreteren en beoordelen (CE)
   • Meetniveaus van variabelen; populatie en steekproef.
  • Data verwerken (CE)
   • Soorten frequenties; grafische representaties; centrummaten; spreidingsmaten.
  • Data en verdelingen (CE)
   • Normale verdeling; vuistregels; boxplots; meertoppig; links- en rechts-scheef; uniform.
  • Statistische uitspraken doen (CE)
   • Betrouwbaarheidsintervallen opstellen; rekenen met proporties; steekproefomvang berekenen; verschillen kwantificeren.

Waarom een examentraining van Lyceo?

Lyceo werkt met zorgvuldig gekozen, hoogopgeleide student-begeleiders. Zij stomen je in twee dagen klaar voor je examen wiskunde A. Deze begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij leerlingen en kunnen jou daardoor goed inspireren en motiveren. Hiernaast werkt Lyceo samen met hogescholen en universiteiten om eigen lesmateriaal te ontwikkelen dat elk jaar geheel vernieuwd en aangepast wordt. We zorgen dat je door dit lesmateriaal de examenstof voor het vak wiskunde A goed in de vingers hebt, herhalen alle stof en helpen je met de onderdelen waar je moeite mee hebt. Naast de voorbereidingen op school is dit een uitstekend extra steuntje in de rug waardoor jij met meer zelfvertrouwen en kennis je examenperiode(s) ingaat.

Examentraining geven is ons vak: gemiddeld 0,7 punt hoger op je eindcijfer

Met de examentraining wiskunde A van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw school- en eindexamen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentrainingen wiskunde A worden gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn.

Meld je aan voor jouw examentraining wiskunde A!

Een examentraining wiskunde A volgen op een Lyceo-vestiging bij jou in de buurt? Dat kan! Boek direct een examentraining via de button hieronder.

Boek een examentraining
examentraining wiskunde

Hulp bij het leren

Lyceo Examen Oefenen
Met Examen Oefenen herhaal je wat je tijdens de Lyceo examentraining leert, kun je thuis extra oefenen en weet je nóg beter wat je tijdens het centraal examen kunt verwachten. Hierdoor kun je tijdens het centraal examen onderwerpen en vragen makkelijker herkennen en ben je beter in staat de opgaven te beantwoorden.
Lyceo Samenvatting
Lyceo Samenvatting is een handig en compact boekje met de volledige samenvatting van de theorie voor het centraal examen, aangevuld met voorbeelden en hulpmiddelen zoals begrippen- en woordenlijsten. Je kunt Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining aanschaffen of los bestellen. De boekjes zijn verkrijgbaar voor alle vakken op het vmbo-tl, de havo en het vwo. Zo ben jij écht goed voorbereid op je eindexamens.
Lyceo Legt Uit 
Elke week posten wij filmpjes van onze toptrainers, van alle vakken en alle niveaus! Van molrekenen tot het moessonklimaat en van drogredenen tot het herleiden van formules. Abonneer je dus snel op ons kanaal om niets te missen.
Ezelsbruggetje.nl
Met ezelsbruggetjes wordt huiswerk maken een stuk leuker en gemakkelijker! Met een handig ezelsbruggetje vergeet je nooit meer belangrijke rijtjes of formules.
Oefenexamens
Het oefenen van examens kan je heel goed helpen! Bij ons vind je oefenexamens voor elk vak en elk niveau.