Examentraining wiskunde B volgen?

Een examentraining wiskunde B duurt twee dagen. In deze dagen nemen we alle examenstof door, tot je alles onder de knie hebt. Daarnaast gaan we samen aan de slag met oefenexamens en nemen we volgens een stappenplan de opdrachten door. Want hoe kun je de vragen zo goed mogelijk beantwoorden? Door ons eigen ontwikkelde GOBETA-stappenplan, weet jij precies hoe je de vragen goed kan aanpakken. Tijdens de training zullen we meer aandacht besteden aan dit stappenplan.

Per domein van het examenprogramma geven we je tips en tricks. Ook behandelen we de examenwerkwoorden, zoals exponentiële groei, sinus en de wortelfunctie, door middel van een samengestelde lijst. Zo weet je wat er van je gevraagd wordt en hoe je deze werkwoorden moet toepassen.

Voordelen van een examentraining wiskunde B

 • Gemiddeld 0,7 punt hoger op je (eind)examen
 • Training in kleine groepen
 • Zelfvertrouwen door uitleg en oefenexamens
 • Stevigere grip op de lesstof
 • Elk weekend en alle schoolvakanties
 • Altijd in de buurt
Boek nu! 

Hoe werkt een Lyceo examentraining wiskunde B?

Bij de tweedaagse havo-training begin je met functies, grafieken en vergelijkingen de gehele eerste dag. Op dag twee ga je aan de slag met meetkundige berekeningen en toegepaste analyse. Je eindigt de examentraining met een proefexamen. Het proefexamen zal ook uitgebreid besproken worden, zodat je goed kan zien wat er goed ging en wat je allemaal hebt geleerd, en waar je eventueel zelf nog wat mee moet oefenen voor je daadwerkelijke examens zijn!

Bij de vwo-training ziet er bijna precies hetzelfde uit als de havo-training: op dag een ga je aan de slag met functies, grafieken en vergelijkingen en dag twee is gericht op meetkundige berekeningen en toegepaste analyse. Je eindigt met een proefexamen. Het proefexamen helpt je om te zien wat er goed ging en wat je hebt geleerd, maar ook waar je misschien zelf nog wat meer aandacht aan moet besteden.

Bij ieder onderdeel theorie dat we bespreken met zijn allen, zullen we ook een aantal oefenopdrachten maken. Je leert het GOBETA-stappenplan in de praktijk brengen, de theorie toepassen en de teksten goed lezen en gebruiken! Voor ieder domein dat wordt besproken, worden een aantal subdoelen geformuleerd. Dan is voor jou duidelijk wat je moet kunnen en weten voor je examen. Belangrijk is dat het programma dat opgesteld is, een richtlijn is! Je kan de opdrachten op je eigen tempo maken en de trainer altijd om hulp vragen. Zo zorgen we er samen voor dat jij helemaal voorbereid bent op jouw examen wiskunde B en je vol vertrouwen het gymlokaal kunt betreden.

Onderwerpen examentraining wiskunde B
 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vwo wiskunde B examentraining?

  • Vaardigheden (CE+SE)
   • Specifieke algebraïsche vaardigheden; formules op het eindexamen; omschrijfregels.
  • Functies, grafieken en vergelijkingen, deel 1 (CE)
   • Formules en functies; standaardfuncties; functies en grafieken.
  • Functies, grafieken en vergelijkingen, deel 2 (CE)
   • Inverse functies; vergelijkingen en ongelijkheden; asymptoten en limietgedrag van functies.
  • Differentiaalrekening (CE)
   • Afgeleide functies; differentiëren.
  • Integraalrekening (CE)
   • Primitieven; integraal over een interval; oppervlakte tussen grafieken; omwentelingslichaam.
  • Goniometrische functies (CE)
   • Functies herkennen, opstellen en oplossen; omschrijfformules toepassen.
  • Meetkunde en coördinaten, deel 1 (CE)
   • Hoeken, graden en radialen; lijnen, driehoeken en cirkels; afstanden bepalen.
  • Meetkunde en coördinaten, deel 2 (CE)
   • Parametervoorstellingen opstellen en toepassen; afstanden en snelheden bepalen.
  • Meetkunde en coördinaten, deel 3 (CE)
   • Vectoren; vectorvoorstelling opstellen; lineaire vergelijkingen omzetten naar vectorvoorstellingen en andersom.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een havo wiskunde B examentraining?

  • Vaardigheden (CE+SE)
   • Specifieke algebraïsche vaardigheden; afrondregel; examenwerkwoorden.
  • Functies, grafieken en vergelijkingen, deel 1 (CE)
   • Standaardfuncties herkennen en opstellen; transformaties.
  • Functies, grafieken en vergelijkingen, deel 2 (CE)
   • Vergelijkingen en ongelijkheden herkennen en oplossen.
  • Functies, grafieken en vergelijkingen, deel 3 (CE)
   • Evenredigheidsverbanden herkennen; lineaire en exponentiële groei herkennen; groeifactor bepalen.
  • Functies, grafieken en vergelijkingen, deel 4 (CE)
   • Goniometrische functies herkennen, oplossen en opstellen met behulp van een grafiek; standaardwaarden van een sinusfunctie.
  • Meetkundige berekeningen, deel 1 (CE)
   • Hoeken herkennen en toepassen; afstand tussen punten bepalen; werken en rekenen met cirkels en driehoeken.
  • Meetkundige berekeningen, deel 2 (CE)
   • Cirkelvergelijkingen opstellen; formule van een raaklijn aan een cirkel opstellen; afstanden tussen punten, lijnen en cirkels berekenen.
  • Toegepaste analyse, deel 1 (CE+SE)
   • De gemiddelde helling bepalen; de afgeleide van een functie bepalen; rekenregels bij differentiëren.
  • Toegepaste analyse, deel 2 (CE+SE)
   • De coördinaten van toppen van een grafiek bepalen. Lengtes en oppervlakten optimaliseren; raaklijnen aan grafieken opstellen.

Waarom een examentraining van Lyceo?

Lyceo werkt met zorgvuldig gekozen, hoogopgeleide student-begeleiders. Zij stomen je in twee dagen klaar voor je examen wiskunde B. Deze begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij leerlingen en kunnen jou daardoor goed inspireren en motiveren. Hiernaast werkt Lyceo samen met hogescholen en universiteiten om eigen lesmateriaal te ontwikkelen dat elk jaar geheel vernieuwd en aangepast wordt. We zorgen dat je door dit lesmateriaal de examenstof voor het vak wiskunde B goed in de vingers hebt, herhalen alle stof en helpen je met de onderdelen waar je moeite mee hebt. Naast de voorbereidingen op school is dit een uitstekend extra steuntje in de rug waardoor jij met meer zelfvertrouwen en kennis je examenperiode(s) ingaat.

Examentraining geven is ons vak: gemiddeld 0,7 punt hoger op je eindcijfer

Met de examentraining wiskunde B van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw school- en eindexamen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentrainingen wiskunde B worden gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn.

Meld je aan voor jouw examentraining wiskunde B!

Een examentraining wiskunde B volgen op een Lyceo-vestiging bij jou in de buurt? Dat kan! Boek direct een examentraining via de button hieronder.

Boek een examentraining

Hulp bij het leren

Lyceo Examen Oefenen
Met Examen Oefenen herhaal je wat je tijdens de Lyceo examentraining leert, kun je thuis extra oefenen en weet je nóg beter wat je tijdens het centraal examen kunt verwachten. Hierdoor kun je tijdens het centraal examen onderwerpen en vragen makkelijker herkennen en ben je beter in staat de opgaven te beantwoorden.
Lyceo Samenvatting
Lyceo Samenvatting is een handig en compact boekje met de volledige samenvatting van de theorie voor het centraal examen, aangevuld met voorbeelden en hulpmiddelen zoals begrippen- en woordenlijsten. Je kunt Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining aanschaffen of los bestellen. De boekjes zijn verkrijgbaar voor alle vakken op het vmbo-tl, de havo en het vwo. Zo ben jij écht goed voorbereid op je eindexamens.
Lyceo Legt Uit 
Elke week posten wij filmpjes van onze toptrainers, van alle vakken en alle niveaus! Van molrekenen tot het moessonklimaat en van drogredenen tot het herleiden van formules. Abonneer je dus snel op ons kanaal om niets te missen.
Ezelsbruggetje.nl
Met ezelsbruggetjes wordt huiswerk maken een stuk leuker en gemakkelijker! Met een handig ezelsbruggetje vergeet je nooit meer belangrijke rijtjes of formules.
Oefenexamens
Het oefenen van examens kan je heel goed helpen! Bij ons vind je oefenexamens voor elk vak en elk niveau.