Examentraining wiskunde VMBO volgen?

Een examentraining wiskunde duurt twee dagen. In deze dagen nemen we alle examenstof door, tot je alles onder de knie hebt. Daarnaast gaan we samen aan de slag met oefenexamens en nemen we volgens een stappenplan de opdrachten door. Want hoe kun je de vragen zo goed mogelijk beantwoorden? We hebben speciaal voor onze bètavakken een GOBETA-stappenplan ontwikkeld om jou hierbij te helpen. Door ons eigen ontwikkelde GOBETA-stappenplan, weet jij precies hoe je de vragen goed kan aanpakken. Tijdens de training zullen we meer aandacht besteden aan dit stappenplan.

Op je examen ga je gebruik maken van formules om zaken zoals de omtrek of inhoud van een figuur te kunnen berekenen. We hebben een overzicht gemaakt van al deze belangrijke formules, om je te helpen deze goed toe te passen.

Voordelen van een examentraining wiskunde

 • Gemiddeld 0,7 punt hoger op je (eind)examen
 • Training in kleine groepen
 • Zelfvertrouwen door uitleg en oefenexamens
 • Stevigere grip op de lesstof
 • Elk weekend en alle schoolvakanties
 • Altijd in de buurt
Boek nu! 

Hoe werkt een Lyceo examentraining wiskunde?

Tijdens de training gaan we alle examenonderwerpen langs. Op dag een beginnen we met rekenen, meten en schatten, en algebraïsche verbanden. Op dag twee gaan we het hebben over meetkunde en informatieverwerking. Aan het einde van de tweede dag gaan we aan de slag met totaalopdrachten, waarbij alles wat je tijdens de examentraining geleerd hebt gevraagd wordt. Aan de hand daarvan kan je goed zien wat je allemaal geleerd hebt en welke opdrachten makkelijk(er) gingen dan eerst, maar ook waar je misschien zelf nog wat mee moet oefenen.

Bij ieder onderdeel theorie dat we bespreken met zijn allen, zullen we ook een aantal oefenopdrachten maken. Je leert het GOBETA-stappenplan in de praktijk brengen, de theorie toepassen en de teksten goed lezen en gebruiken! Voor ieder domein dat wordt besproken, worden een aantal subdoelen geformuleerd. Dan is voor jou duidelijk wat je moet kunnen en weten voor je examen. Belangrijk is dat het programma dat opgesteld is, een richtlijn is! Je kan de opdrachten op je eigen tempo maken en de trainer altijd om hulp vragen. Zo zorgen we er samen voor dat jij helemaal voorbereid bent op jouw examen wiskunde en je vol vertrouwen het gymlokaal kunt betreden.

Onderwerpen examentraining wiskunde
 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een vmbo-tl wiskunde examentraining?

  • Rekenen, meten en schatten – deel 1 (CE)
   • Rekenvolgorde; wortels en kwadraten; wetenschappelijke notatie; afronden; rekenen met maten.
  • Rekenen, meten en schatten – deel 2 (CE)
   • Breuken; verhoudingstabellen; percentages.
  • Algebraïsche verbanden – deel 1 (CE)
   • Grafieken; lineaire formules; de formule van een recht evenredig verband.
  • Algebraïsche verbanden – deel 2 (CE)
   • Snijpunten; exponentiële formules; machten; omgekeerd evenredige verbanden; periodieke verbanden.
  • Meetkunde – deel 1 (CE)
   • Evenwijdige en loodrechte lijnen tekenen; hoeken; driehoeken; kijklijnen; bijzondere driehoeken en vierhoeken.
  • Meetkunde – deel 2 (CE)
   • De omtrek, oppervlakte en inhoud van (ruimte)figuren berekenen.
  • Informatieverwerking en statistiek (CE+SE)
   • Kansen berekenen; diagrammen; centrummaten; spreidingsmaten.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een kader wiskunde examentraining?

  • Verbanden – deel 1 (CE)
   • Lineaire verbanden; exponentiële verbanden; wortelverbanden; machtsfuncties; gebroken functies; periodieke functies.
  • Verbanden – deel 2 (CE)
   • Tabellen; grafieken.
  • Rekenen, meten en schatten (CE)
   • Volgorde van rekenen; lengte, oppervlakte en inhoud; verhoudingen; breuken en procenten; machten en wortels; wetenschappelijke notatie.
  • Meetkunde (CE)
   • Plattegronden en bouwtekeningen; wiskundige figuren; ruimtelijke figuren; symmetrie.

 •     Welke onderwerpen behandelen we tijdens een basis wiskunde examentraining?

  • Verbanden – deel 1 (CE)
   • Lineaire verbanden; tabellen.
  • Verbanden – deel 2 (CE)
   • Grafieken; rekenen met woordformules.
  • Rekenen, meten en schatten (CE)
   • Volgorde van rekenen; lengte, oppervlakte en inhoud; verhoudingen; breuken en procenten; machten en wortels.
  • Meetkunde (CE)
   • Plattegronden en bouwtekeningen; wiskundige figuren; ruimtelijke figuren; symmetrie.

Waarom een examentraining van Lyceo?

Lyceo werkt met zorgvuldig gekozen, hoogopgeleide student-begeleiders. Zij stomen je in twee dagen klaar voor je examen wiskunde. Deze begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij leerlingen en kunnen jou daardoor goed inspireren en motiveren. Hiernaast werkt Lyceo samen met hogescholen en universiteiten om eigen lesmateriaal te ontwikkelen dat elk jaar geheel vernieuwd en aangepast wordt. We zorgen dat je door dit lesmateriaal de examenstof voor het vak wiskunde goed in de vingers hebt, herhalen alle stof en helpen je met de onderdelen waar je moeite mee hebt. Naast de voorbereidingen op school is dit een uitstekend extra steuntje in de rug waardoor jij met meer zelfvertrouwen en kennis je examenperiode(s) ingaat.

Examentraining geven is ons vak: gemiddeld 0,7 punt hoger op je eindcijfer

Met de examentraining wiskunde van Lyceo bereid jij je optimaal voor op jouw school- en eindexamen. De examentrainingen van Lyceo zijn als enige in Nederland bewezen effectief. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De examentrainingen wiskunde worden gegeven door onze deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. De houding en kennis van onze trainers worden door hun leerlingen met een gemiddeld cijfer van een 8,3 beoordeeld: een cijfer waar we trots op zijn.

Meld je aan voor jouw examentraining wiskunde!

Een examentraining wiskunde volgen op een Lyceo-vestiging bij jou in de buurt? Dat kan! Boek direct een examentraining via de button hieronder.

Boek een examentraining

Hulp bij het leren

Lyceo Examen Oefenen
Met Examen Oefenen herhaal je wat je tijdens de Lyceo examentraining leert, kun je thuis extra oefenen en weet je nóg beter wat je tijdens het centraal examen kunt verwachten. Hierdoor kun je tijdens het centraal examen onderwerpen en vragen makkelijker herkennen en ben je beter in staat de opgaven te beantwoorden.
Lyceo Samenvatting
Lyceo Samenvatting is een handig en compact boekje met de volledige samenvatting van de theorie voor het centraal examen, aangevuld met voorbeelden en hulpmiddelen zoals begrippen- en woordenlijsten. Je kunt Lyceo Samenvatting als aanvulling op een examentraining aanschaffen of los bestellen. De boekjes zijn verkrijgbaar voor alle vakken op het vmbo-tl, de havo en het vwo. Zo ben jij écht goed voorbereid op je eindexamens.
Lyceo Legt Uit 
Elke week posten wij filmpjes van onze toptrainers, van alle vakken en alle niveaus! Van molrekenen tot het moessonklimaat en van drogredenen tot het herleiden van formules. Abonneer je dus snel op ons kanaal om niets te missen.
Ezelsbruggetje.nl
Met ezelsbruggetjes wordt huiswerk maken een stuk leuker en gemakkelijker! Met een handig ezelsbruggetje vergeet je nooit meer belangrijke rijtjes of formules.
Oefenexamens
Het oefenen van examens kan je heel goed helpen! Bij ons vind je oefenexamens voor elk vak en elk niveau.