Welke materialen mag je meenemen naar je examen?

De eindexamentijd is een spannende periode en om deze met iets minder stress te kunnen doorlopen is het fijn om te weten wat je precies mee mag nemen naar het examen. Wist je bijvoorbeeld dat je maar 1 normale rekenmachine mee mag nemen?

Afbeelding voor Welke materialen mag je meenemen naar je examen?

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) stelt elk jaar nieuwe regels op voor wat je mee mag nemen naar het eindexamen. Deze regels kun je vinden in de regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale eindexamens VO. De officiële regels zijn niet heel overzichtelijk en best langdradig, dus bij deze de belangrijkste punten:

Basis hulpmiddelen
Deze zijn niet specifiek voor één vak bedoeld, maar altijd handig om mee te nemen
– (kleur)potloden, puntenslijper en gum
– schrijfmateriaal
– een liniaal en geodriehoek
– een passer
– een nietmachine (deze kun je gebruiken om te zorgen dat het examen niet uit elkaar valt)
– markeerstiften (om belangrijke informatie in lange vragen te markeren)
– simpele rekenmachine (geen grafische)
– een Nederlands woordenboek (deze mag je meenemen naar elk examen. Handig als er opeens een lastig woord in het wiskunde-examen staat!)

Vakspecifieke hulpmiddelen voor alle leerwegen:
Fries en moderne vreemde talen
– papieren woordenboek thuistaal-doeltaal (thuistaal hoeft niet Nederlands te zijn)
– doeltaal-thuistaal

Wiskunde
– roosterpapier
– windroos
– rekenmachine die pi, machten, wortel en Sinus, Cosinus en Tangens kan berekenen.

Cspe beroepsgericht en cpe beeldend
– informatie benodigde grondstoffen, materialen en gereedschappen wordt met de examinator gedeeld

Vakspecifieke hulpmiddelen VMBO
VMBO BB:
Nask 1
– Binas vmbo-basis
– Informatieboek NaSk1 (2e editie)

VMBO-KB en TL/GL:
NaSk1, NaSk2
– Binas vmbo-kgt
– Informatieboek voor NaSk1 en NaSk2 (2e editie)

Vakspecifieke hulpmiddelen HAVO/VWO
Biologie, Natuurkunde en Scheikunde
– Binas (6e editie)
– of Sciencedata

Muziek en kunst
– computer

Wiskunde
– goedgekeurde grafische rekenmachine

Vakspecifieke hulpmiddelen VWO
Latijn en Grieks
– Latijn of Grieks woordenboek
– grammatica-overzicht zonder voorbeeldzinnen en toelichting van syntaxis

Voor Aardrijkskunde is het niet meer toegestaan om een Atlas te gebruiken.

*Je mag altijd maar 1 rekenmachine meenemen voor een vak. Je mag dus niet en een grafische rekenmachine en een normale rekenmachine meenemen. Ook is het niet toegestaan je rekenmachine te delen tijdens het examen. De rekenmachine zal tijdens het examen op examenstand gezet worden

De volgende grafische rekenmachines zijn toegestaan:

 1. TI-84 Plus CE-T
 2. TI Nspire CX (alleen zonder CAS)
 3. TI-Nspire CX II-T
 4. Fx-CG50 (Casio)
 5. Fx9860GII (Casio)
 6. HP Prime
 7. GR can NumWorks

Toegestane hulpmiddelen bij leerlingen met een beperking
Let op! Voor alle beperkingen waarvoor extra hulpmiddelen nodig zijn, moet overleg met de (school)directeur en eventueel ook met DUO of het CvTE plaatsvinden.

 • Visuele beperking. Examenkandidaten met een visuele beperking hebben recht op een aangepast of mondeling examen. Verder is extra tijd en een digitaal woordenboek wellicht toegestaan.
 • Auditieve beperking. Examenkandidaten met een auditieve beperking hebben wellicht recht op een aanpassing als het officiële examen op een computer gemaakt moet worden met functioneel geluid.
 • Een examenkandidaat met dyslexie heeft recht op bepaalde aangepaste examens. Zo kan er gesproken tekst toegevoegd worden om verwarring tijdens het lezen te voorkomen. Ook kan er een opzoekhulp worden toegevoegd als het opzoeken van woorden in een woordenboek lastig is. Ook mogen er tabbladen aan het woordenboek toegevoegd worden om letters makkelijk te vinden. Tot slot hebben examenkandidaten met dyslexie recht op een tijdverlenging van 30 minuten.
 • Examenkandidaten met kleurenblindheid krijgen geen aangepast examen. Wel kan er een opzoekhulp worden ingezet om achter een bepaalde kleur te komen.
 • Examenkandidaten met dyscalculie mogen gebruikmaken van een door het CvTE goedgekeurde rekenkaart. Ook hebben deze leerlingen recht op extra tijd als er veel gerekend moet worden.
 • Zware lichamelijke beperking. Examenkandidaten met een zware lichamelijke beperking kunnen recht hebben op een digitaal woordenboek of opzoekhulp. Dit geldt alleen als de beperking ervoor zorgt dat door een woordenboek heen bladeren onmogelijk wordt. Verder hebben deze kandidaten wellicht recht op extra tijd.
 • Overige beperkingen. Examenkandidaten met overige beperkingen hebben wellicht recht op extra tijd of een aangepast examen als dit goedgekeurd wordt door het CvTe.

Extra steuntje in de rug nodig?

Kan jouw zoon of dochter nog wel wat extra hulp gebruiken? Kijk dan eens bij onze examentrainingen. In een 2- of 3-daagse training bereiden we jouw eindexamenkandidaat optimaal voor op de school- en eindexamens. We bieden examentrainingen op vmbo-tl-, havo- en vwo-niveau in alle vakken. En met locaties in heel Nederland zijn we bijna altijd bij jou in de buurt!

Meer informatie over examentraining