De Cito LVS-toetsen in groep 5

De meeste scholen gebruiken vanaf groep 3 al de Leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen van Cito om het niveau van hun leerlingen te volgen. Deze LVS-toetsen worden twee keer per jaar gegeven: halverwege het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. Maar welke onderdelen worden er precies getoetst in groep 5? Wat houden deze LVS-toetsen nou precies in? En hoe belangrijk zijn deze toetsen eigenlijk?

Afbeelding voor De Cito LVS-toetsen in groep 5

Twee varianten: M5 en E5

In groep 5 zijn er twee varianten van de LVS-toetsen, namelijk de M5 en de E5. Het verschil zit hem met name in het moment van afname, maar ook in de onderdelen die worden getoetst.

 • M5 staat voor midden groep 5. Deze wordt vaak tussen december en maart afgenomen. De volgende onderdelen komen daarin aan bod:
  • Rekenen M5
  • DMT (drie-minuten-toets) en AVI M5
  • Spelling M5
  • Woordenschat M5
  • Technisch lezen M5
  • Begrijpend lezen M5
 • E5 staat voor eind groep 5. Deze wordt vaak tussen april en juli afgenomen. De volgende onderdelen komen daarin aan bod:
  • Rekenen E5
  • DMT en AVI E5
  • Spelling E5
  • Woordenschat E5
  • Technisch lezen E5

De LVS-toets is een momentopname. Maar het geeft jou en de leerkracht wel inzicht in het niveau van je kind. Het is met name handig voor de leerkracht, zodat deze beter kan inschatten wat het niveau van de klas is en welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. De LVS-toetsen in groep 5 zeggen echter nog niks over de vervolgopleiding van je kind, dat komt pas met de doorstroomtoets in groep 8.

Het verschil met methode-gebonden toetsen

De Cito LVS-toetsen zijn anders dan de andere toetsen die je kind door het schooljaar heen krijgt. Deze toetsen zijn namelijk meestal gebonden aan de methode van de lesboeken die gebruikt worden in de klas. De LVS-toetsen zijn over het algemeen moeilijker en daardoor uitdagender voor de leerlingen dan de methode-gebonden toetsen. Dit kan voor sommige leerlingen lastig zijn, maar voor andere ook juist fijn doordat ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben.

De uitslag

De uitslag van de Cito LVS-toets wordt weergegeven met de cijfers I t/m V of de letters A t/m E. Deze score wordt afgezet tegen de scores van alle kinderen in Nederland.

De indeling met de cijfers I t/m V ziet er zo uit:

I – 20% – ver boven het gemiddelde

II – 20% – boven het gemiddelde

III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen

IV – 20% – onder het gemiddelde

V – 20% – ver onder het gemiddelde

De indeling met de letters A t/m E ziet er zo uit:

A –  25% – hoogst scorende leerlingen

B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde

C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde

D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde

E  – 10% – laagst scorende leerlingen

Als de score tegenvalt is het altijd slim om tijdens de rapportbespreking inzicht te vragen in de score. Is het bijvoorbeeld een hoge B of een lage B (bijna tegen C aan). Vraag ook welke van de onderdelen minder goed gingen, dan kun je samen met jouw kind gericht oefenen met behulp van bijvoorbeeld oefenboeken.

Wanneer de score minder goed uitvalt, hoef je je niet direct zorgen te maken. Sommige kinderen ontwikkelen bepaalde vaardigheden wat langzamer dan andere. Misschien maakt jouw kind nog wel een enorme groeisprint door in de schooljaren erna. Paniek is dus niet nodig, maar extra oefenen kan nooit kwaad.

Waarom is deze toets zo belangrijk?

Doordat de Cito LVS-toetsen zo gevarieerd en uitdagend zijn, is dit een fijne maatstaaf voor de leerkracht om te zien hoe hij of zij het beste verder kan met de klas. Leerlingen die misschien al iets voorlopen kunnen goed laten zien wat zij al kunnen. Zo kan de leraar na de toets ervoor kiezen om deze kinderen zelfstandig verder te laten werken of extra opdrachten te geven die al iets moeilijker zijn. De kinderen die slechter hebben gepresteerd kunnen juist weer extra oefenmateriaal en begeleiding krijgen. Op deze manier blijft er voor iedere leerling in de klas genoeg uitdaging, waardoor het ook voor iedere leerling leuk blijft!

De LVS-toets is en blijft een momentopname, maar is daardoor zeker niet onbelangrijk. Het geeft jou als ouder inzicht van waar je kind staat en waar hij of zij nog moeite mee heeft. Daarnaast geeft het de leerkracht handvatten om te kunnen inschatten welk kind extra uitleg nodig heeft en welk kind juist al vooruit kan werken. Niet alles hangt van de Cito LVS-toetsen in groep 5 af, maar het geeft zeker een goed beeld van het niveau van jouw kind.

Thuis oefenen?

Begrijpend lezen Groep 5
€ 24,95
Keer en Deelsommen Groep 5
€ 24,95
Lezen Groep 5/6
€ 24,95
Maten en gewichten Groep 5
€ 24,95
Taal Groep 5
€ 24,95
Tellen, plus- en minsommen Groep 5
€ 24,95